Privatperson Logga in

Fritid i senmoderna samhällen

Skickas följande arbetsdag

254 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Den naturliga koppling som fanns mellan arbete och fritid i det industriella samhället är inte längre lika självklar. För många människor betyder fritid mer än vad arbete gör. Många människor arbetar inom fritidssektorn och fritid har fått en större ekonomisk betydelse i samhället. Det finns personer som försörjer sig på sitt fritidsintresse, men också de som ingen fritid har. För att öka förståelsen för detta fenomen är det angeläget att uppmärksamma fritid ur ett vetenskapligt perspektiv. B...

Information

ISBN:

9789144078977

Utgivningsår:

2012

Artikelnummer:

35910-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

189

Författare

Ulla Tebelius

Ulla Tebelius, professor i pedagogik, Högskolan i Halmstad, redaktör för boken. Mellan åren 2002 och 2008 arbetade hon som gästprofessor vid Luleå ...

Mari Asplund

Mari Asplund, filosofie magister med inriktning mot litteratur, socialt arbete och historia. Under en period var hon universitetslärare för kursern...

Martin Danielsson

Martin Danielsson, doktorand, Högskolan i Halmstad. Hans forskningsintressen rör människors mediekonsumtion i relation till livsstil, makt och soci...

Ihsan Eken

Ihsan Eken har en filosofie kandidatexamen med sociologi som huvudämne. I sin examensuppsats i sociologi skrev han om svensk flyktingpolitik under ...

Marie Ericsson

Marie Ericsson är filosofie magister i statvetenskap och sociologi. Hon har en bakgrund som fritidsledare och handläggare vid Ungdomsstyrelsen och ...

Anna-Lena Haraldson

Anna-Lena Haraldson, filosofie doktor, Institutionen för sociologi, Karlstads universitet. Hon disputerade 2002 på avhandlingen Skapande av tid och...

Sven-Erik Karlsson

Sven-Erik Karlsson, docent i sociologi, Karlstads universitet. Hans forskning rör i första hand turismföretagande men han har också intresserat sig...

Åke Nilsén

Åke Nilsén, filosofie doktor i sociologi, Högskolan i Halmstad. Han har bl.a. gjort etnografiska studier av klippklättring och sportdykning och ana...

Jill Onsér Franzén

Jill Onsér Franzén, docent i etnologi, Göteborgs universitet. Hennes intresseområde är människan som kulturvarelse, offentliga platsers betydelse f...

Mariann Persson

Mariann Persson har en magisterexamen i pedagogik från Kristianstad högskola. Hon undervisar i idrott och hälsa och har skrivit om ungdomars förstå...

Hans-Edvard Roos

Hans-Edvard Roos är fil.dr i sociologi och arbetar som universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Han har undervisat på ...

Ulrika Sjöberg

Ulrika Sjöberg, filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, arbetar i dag som lektor på Malmö högskola (K3). Henne...

Lena Forsberg

Lena Forsberg är doktorand vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle vid Luleå tekniska universitet. Hon är filosofie licentiat på ett arb...

Lisbeth Lindström

Lisbeth Lindström, filosofie doktor, Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet. Hennes avhandling handlar om k...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer