Eliter i Sverige

Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

Skickas följande arbetsdag

293 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Den här boken handlar om eliter i det samtida Sverige. Inte sällan har samhällsvetenskaperna sitt fokus på underprivilegierade grupper. Med tvärvetenskaplig bredd lyfts i denna antologi istället fram hur studier av eliter, och dessa eliters relationer till andra delar i samhället, bidrar till att bredda analysen av hur samhället fungerar. Genom att undersöka eliter får vi verktyg att förstå hur de samhälleliga maktrelationerna förändras, hur rekryteringen till eliter fungerar, vilka konsekve...

I dess helhet ett högst välkommet, mångperspektiviskt och spännande bidrag till forskningen om elitgrupper, vilka sällan gör sig tillgängliga för olika forskningsintressen och än mer sällan reflekterar över dess egna elitpositioner.

Information

ISBN:

9789144116365

Utgivningsår:

2018

Artikelnummer:

39438-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

344

Författare

Bengt Erik Eriksson

Bengt Erik Eriksson är professor vid Linköpings universitet med tvärvetenskaplig inriktning, bedriver för närvarande projekt om social klassificeri...

Mikael Holmqvist

Mikael Holmqvist är docent i sociologi och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och forskar om arbete makt och organisation. Hans...

Lena Sohl

Lena Sohl är lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes avhandling Att veta sin klass. Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige gavs ut 20...

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui är professor i sociologi och verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Hans forskning är huvudsakligen inriktad p...

Erik Bihagen

Erik Bihagen är professor i sociologi och arbetar på Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet. Hans forskning handlar främ...

Christofer Edling

Christofer Edling är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hans forskning spänner från samhällsvetenskaplig metodologi till analyser av hur ...

Gergei Farkas

Gergei Farkas är universitetslektor vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för Framtidsstudier. I sin avhandling studerade han de socia...

Christina Garsten

Christina Garsten är docent och prefekt vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet och forskningsledare vid SCORE (Stockholm...

Tora Holmberg

Tora Holmberg är professor i sociologi vid Uppsala universitet. Hon har ett brett kultursociologiskt intresse som rör kunskapsprocesser och handlan...

Hege Høyer Leivestad

Hege Høyer Leivestad är postdoktoral forskare vid Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Leivestads forskning handlar främs...

Ida Lidegran

Ida Lidegran är docent i utbildningssociologi och tillhör Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet. Hennes...

Magnus Nermo

Magnus Nermo är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hans forskning rör ojämlikhet och stratifiering på ar...

Bo Rothstein

Bo Rothstein är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och där verksam inom The Quality of Government Institute. Han har varit profes...

Jens Rydgren

Jens Rydgren är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hans forskningsintressen rör huvudsakligen politisk sociologi, etniska relationer...

Petter Sandgren

Petter Sandgren är fil.dr i historia vid European University Institute i Florens och lektor i pedagogik vid Stockholms universitet. År 2015 utkom h...

Lotta Stern

lotta Stern är docent i sociologi och arbetar på den sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar främst om arbe...

Stefan Svallfors

Stefan Svallfors är professor i sociologi vid Södertörns högskola och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier, Stockholm. Bland hans sen...

Göran Therborn

Göran Therborn är professor emeritus i sociologi vid universitetet i Cambridge och affilierad professor vid Linnéuniversitet. Hans senaste böcker ä...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer