Islam och politik

Skickas följande arbetsdag

283 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Religion och politik utgör ett spänningsfält som under det senaste decenniet återupptäckts och fått liv både i samhällsutveckling och debatt. Religion har alltid påverkat människors politiska liv, men inte alltid uppmärksammats tillräckligt mycket för att vi ska förstå hur. I boken presenteras hur islam har använts i politiska sammanhang, både i historisk tid och nutid. Författarna visar hur uttolkare av islam påverkats av det sammanhang de befunnit sig i och hur kontexten har influerat deras...

Information

ISBN:

9789144074795

Utgivningsår:

2011

Artikelnummer:

35682-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

240

Författare

Göran Larsson

Göran Larsson, FD och professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, disputerade 2000 på en avhandling om muslimsk teologi i medeltidens...

Susanne Olsson

Susanne Olsson är docent i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon disputerade 2004 på en avhandling i religionshistoria med inriktning mot...

Nina Björkman

Nina Björkman är doktorand i religionsvetenskap vid Åbo Akademi i Finland. Hennes forskningsområde är muslimsk missionsverksamhet (dawa) och politi...

Jonatan Bäckelie

Jonatan Bäckelie är teologie kandidat i religionsvetenskap, med inriktning på frågor som rör relationen mellan politik och religion. Han har skrivi...

Mads Damgaard Andersen

Mads Damgaard är stud.mag.art. i Religionsvetenskap vid Köpenhamns Universitet. ”Domen över huvudduken” är inspirerad av en föreläsningsserie som h...

Marie Demker

Marie Demker är professor i statsvetenskap samt dekan vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot polit...

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. I sin forskning har han studerat formandet av teologiska...

Mattias Gardell

Mattias Gardell är professor i religionshistoria vid Uppsala universitet. Hans forskning har kretsat kring spänningsfältet religion och politik. Bl...

Philip Halldén

Philip Halldén, fil.dr. (islamologi), är forskare vid Kungl. Vitterhetsakademien med ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ...

Hamdi Hassan

Hamdi Hassan arbetar som beredskaps- och krishanteringssakkunnig på Regeringskansliet. Han har bland annat skrivit boken Al-Qaeda The Background of...

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson är filosofie magister med huvudämnet historia och är verksam som gymnasielärare i kombinationen historia, religionskunskap och samh...

Simon Stjernholm

Simon Stjernholm är filosofie doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi. Hans avhandling Lovers of Muhammad: A Study of Naqshbandi- ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer