Perspektiv på turism och resande

Begrepp för kritisk turismanalys

Skickas följande arbetsdag

360 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Turism och resande har blivit ett givet inslag i vår samtid. I den rika delen av världen framstår möjligheten att resa för många som en självklarhet. I den fattiga delen av världen har turismindustrin blivit en allt viktigare inkomstkälla. Det turistiska fältet har dessutom kommit att erkännas som ett ytterst komplext forskningsfält som ger upphov till frågor som är både lokala och globala, och som kan handla om såväl människors drömmar och självförståelse, som mänskliga rättigheter, global e...

Information

ISBN:

9789144070384

Utgivningsår:

2011

Artikelnummer:

34178-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

303

Författare

Josefina Syssner

Josefina Syssner är kulturgeograf, filosofie doktor och lektor vid Linköpings universitet. I kapitlet ”Regionen: styrning och utveckling i upplevel...

Janicke Andersson

Janicke Andersson, filosofie doktor i Äldre och åldrande, Centre for Ageing and Supportive Environments, Lunds universitet. Forskningsintressen: ål...

Svante Beckman

Svante Beckman är samhällsvetare och professor i Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet. I kapitlet Kultur beskriver han huvuddragen i...

Anna Bredström

Anna Bredström, fi l.dr, är verksam vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet. Hon fors...

Mats Brusman

Mats Brusman är fil.dr i kultur- och samhällsstudier och verksam vid Institutionen för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Hans ...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Sabine Gruber

Sabine Gruber är docent och lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad mot frågor som rör välfärdsinstitution...

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson är litteraturvetare, docent i etnicitet och verksam som professor vid Remeso, Linköpings universitet. I kapitlet Postkolonialism i b...

Khalid Khayati

Khalid Khayati är statsvetare, fil.dr i etnicitet och verksam som forskare vid Remeso, Linköpings universitet. Khayati är också verksam som lärare ...

Catarina Lundqvist

Catarina Lundqvist är samhälls- och kulturanalytiker och fil.dr i etnicitet. I kapitlet Transnationalism visar Lundqvist hur begreppet transnationa...

Tünde Puskás

Tünde Puskás är nationalismforskare och fil.dr i etnicitet. I kapitlet Etnicitet diskuterar Puskás etnicitetsperspektivets relevans för det turisti...

Zoran Slavnic

Zoran Slavnic är docent och verksam som forskare och lektor vid Remeso, Linköpings universitet. I sitt kapitel Arbetsvillkor beskriver Slavnic arbe...

Caroline Tovatt

Caroline Tovatt, magister i socialantropologi och doktorand vid Remeso, samt verksam som lärare i turismanalys på Institutionen för studier av samh...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer