Kulturens kraft för regional utveckling

Skickas följande arbetsdag

292 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Boken belyser och analyserar ett antal svenska och europeiska exempel där kultursatsningar på lokal och regional nivå stimulerat utvecklingen och lett till spännande förändringsprocesser för samhället i övrigt. Här söker 22 forskare och andra verksamma inom kultursektorn svar på frågorna: Vad har satsningarna inom kulturen lett till och hur har dessa på olika håll gestaltats? Vilka är de positiva respektive negativa erfarenheterna? I antologin behandlas bland annat Skapande Skåne som kreativt...

Information

Författare

Tommy D. Andersson

Tommy D. Andersson är professor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Har intresserat sig för att värdera upplevelser oc...

Pia Areblad

Pia Areblad, vd för tillt, en verksamhet som drivs av Skådebanan Västra Götaland. Har sedan 2001 byggt upp verksamheten med målsättning att utveckl...

John Armbrecht

John Armbrecht är doktorand i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han intresserar sig för finansiella och samhällsekonom...

Heléne Bäckström

Heléne Bäckström är verksam på Regionförbundet Östsam där hon är samordnare för projektet krut – kreativ utveckling. Projektet omfattar regionerna ...

Michael Eriksson

Michael Eriksson, verksam vid Chalmers tekniska högskola, arbetar i forskningsrelaterade sammanhang med fokus på organisation, ledning och styrning...

Lasse Ernst

Lasse Ernst arbetar i det egna företaget Eureka med bas i Vickleby på Öland med frågor som rör konst och kultur i relation till lokal och regional ...

Per Frankelius

Per Frankelius är docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på Linköpings universitet. Han är medlem i Royal Economic...

Hans Gelter

Hans Gelter är lektor och programkoordinator för fil.kand.-utbildningen i upplevelseproduktion, vid Luleå tekniska universitet. Forskar inom upplev...

Jennie Gelter

Jennie Gelter, fil.mag. i upplevelseproduktion, är verksam vid Institutionen för musik och medier, Luleå tekniska universitet. Undervisar inom uppl...

Christina Hjorth

Christina Hjorth är projektledare och konsult. Arbetar med cultural planning bl.a. i nystartade Cultural Planning Laboratory vars verksamhet omfatt...

Alexander Styhre

Alexander Styhre är fakultetsprofessor inom organisation och management vid företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs univer...

Rolf Hugoson

Rolf Hugoson (född 1965) är filosofie doktor i statsvetenskap. Han undervisar vid Högskolan Dalarna, Borlänge. Hugoson har tidigare publicerat fler...

Stig Westerdahl

Stig Westerdahl är docent och lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för urbana studier vid Malmö högskola. Hans främsta forskningsintresse...

Wilhelm Skoglund

Wilhelm Skoglund är företagsekonom och arbetar med forskning och utveckling inom lokal samhällsutveckling och entreprenörskap på jilu – Jämtlands l...

Sven Nilsson

Sven Nilsson är docent i litteraturvetenskap och har varit kulturchef i Skåne och Norrköping samt stadsbibliotekarie i Malmö. Arbetar sedan 1997 i ...

Tobias Nielsén

Tobias Nielsén är kulturekonom, omvärldsanalytiker och bokförläggare på det forskningsbaserade kunskapsföretaget qnb Volante. Ofta anlitad talare i...

Erica Månsson

Erica Månsson introducerade cultural planning-metoden i Kronobergs län och startade det svenska nätverket för cultural planning. Erica har varit ku...

Katja Lindqvist

Katja Lindqvist är biträdande lektor vid Institutionen för service management, Lunds universitet. En av grundarna av masterutbildningen Curating Ar...

Hans Wessblad

Hans Wessblads primära intresseområde är hur mötet kultur och affär utvecklar det lokala företagsklimatet – speciellt turism. Hans är lektor i före...

Lars Lindkvist

Lars Lindkvist, professor i företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap, Linnéuniversitetet, adjungerad professor vid cbs. På sns...

Lisbeth Lindeborg

Lisbeth Lindeborg, fil.dr i politikvetenskap, kulturskribent och författare, arbetar i Tyskland, usa, Storbritannien och Frankrike. Forskar och skr...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer