Privatperson Logga in

Feministiskt tänkande och sociologi

Teorier, begrepp och tillämpningar

Skickas följande arbetsdag

327 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor. Feministiskt tänkande och sociologi är en antologi bestående av två delar. I den första delen redogör kapitelförfattarna för den feministiska idéhistoriska och teoretiska utvecklingen. Här diskuteras bl.a...

/.../boken ger i sin helhet en mycket bra översikt på feministisk teori och hur den kan användas i både forskning och undervisning.

Sammantaget ger boken en mycket bred och genomgående välskriven och pedagogisk översyn över olika feministiska perspektiv, samtidigt som flera av texterna inte stannar vid att vara redogörelser utan använder sig aktivt av precis de analytiska verktyg de introducerar. Många av antologins texter blir på detta sätt stimulerande och konsekvent genomförda exempel på feministisk analys i sig.

Information

Författare

Anna Hedenus

Anna Hedenus är filosofie doktor i sociologi och verksam som forskare och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs uni...

Sofia Björk

Sofia Björk är doktorand vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning berör familjesociologiska frå...

Oksana Shmulyar Gréen

Oksana Shmuyar Gréen, filosofie doktor och lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintressen är bl.a. global arbetsdelning, ...

Karin Allard

Karin Allard är lektor i psykologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes tidigare forskning har handla...

Carita Bengs

Carita Bengs är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon har varit involverad i flera tvärvetenskapliga projekt med...

Lisa Björk

Lisa Björk är filosofie doktor i arbetsvetenskap och arbetar som utvecklingsledare för organisation och ledarskap vid Institutet för stressmedicin,...

Johanna Esseveld

Johanna Esseveld är professor emerita vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hon har speciellt intresserat sig för metodologiska frågor...

Jessika Grahm

Jessika Grahm är doktorand vid Institutionen för globala studier, human­ekologi, Göteborgs universitet. Hon arbetar på en avhandling med arbets­tit...

Annika Jonsson

Annika Jonsson är filosofie doktor i sociologi och är verksam vid Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet. Forskn...

Birgitta Jordansson

Birgitta Jordansson är docent och universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Har forskat om gen...

Catharina Landström

Catharina Landström, fil.dr och docent i vetenskapsteori, har studerat olika vetenskapliga och tekniska praktiker i Sverige och internationellt. Se...

Nina Lykke

Nina Lykke är professor emerita i Genus och kultur, Tema Genus, Linköpings universitet, meddirektör för GEXcel International Collegium for Advanced...

Sanja Magdalenic

Sanja Magdalenić är utredare, forskare och universitetslektor i sociologi. Hon disputerade på avhandlingen Gendering the Sociology Profession: Swed...

Diana Mulinari

Diana Mulinari är filosofie doktor i sociologi och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett ...

Öncel Naldemirci

Öncel Naldemirci disputerade i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans forskningsområden och und...

Eva Schmitz

Eva Schmitz är lektor i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hennes forskning fokuserar på kvinnors politiska organisering i Sverige på 1960- och 19...

Linda Soneryd

Linda Soneryd är filosofie doktor och professor i sociologi. Hon är verksam som forskare och lärare vid Göteborgs universitet. Hennes forskning han...

Cathrin Wasshede

Cathrin Wasshede, filosofie doktor i sociologi, verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forsknin...

Åsa Wettergren

Åsa Wettergren, docent i sociologi, arbetar på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon forskar om emotioner ...

Maria Wiklund

Maria Wiklund är lektor i sjukgymnastik/fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet. Hon är legitimerad ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer