Privatperson Logga in

Internationella relationer

Skickas följande arbetsdag

404 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

I denna heltäckande grundbok ges en introduktion till studiet av internationella relationer. Boken redogör för de dominerande teoretiska perspektiven inom internationella relationer, för de processer som formar den internationella fördelningen av makt och resurser, samt för de mest framträdande politikområdena i världspolitiken idag. Genom sitt breda anslag behandlar boken frågor som: Varför uppstår krig? Vad har globaliseringen för politiska effekter? Vem har makt i internationell politik? H...

Information

ISBN:

9789144102801

Utgivningsår:

2006

Revisionsår:

2014

Artikelnummer:

32283-03

Upplaga:

Tredje

Sidantal:

462

Författare

Jakob Gustavsson

Jakob Gustavsson är lektor och studierektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans forskning är inriktad på utrikespolitisk ...

Jonas Tallberg

Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans främsta forskningsområden är internationella organisationer, transnat...

Karin Aggestam

Karin Aggestam är professor i statsvetenskap och innehavare av Pufendorf stolsprofessur 2016–2020 vid Lunds universitet. Hon forskar och undervisar...

Jan Joel Andersson

Jan Joel Andersson är fil.dr i statsvetenskap och arbetar med strategi- och policyfrågor vid Europeiska försvarsbyrån (EDA). Tidigare har han bland...

Rikard Bengtsson

Rikard Bengtsson är docent i statsvetenskap och lektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hans primära forskningsfält är euro...

Ulf Bjereld

Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot internationell politik, politisk opinionsbildni...

Annika Björkdahl

Annika Björkdahl är professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. Hon forskar om konfliktförebyggande, fredsbyggande, övergång...

Karin Bäckstrand

Karin Bäckstrand är professor i statsvetenskap och verksam som forskare och lärare vid Lunds universitet. Hennes forskning rör global miljöpolitik ...

Marie Demker

Marie Demker är professor i statsvetenskap samt dekan vid Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot polit...

Kjell Engelbrekt

Kjell Engelbrekt är docent i statsvetenskap och verksam som lektor på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han...

Magnus Ericson

Magnus Ericson är fil.dr och lektor i statsvetenskap vid Malmö högskola med inriktning mot internationella relationer. Hans undervisning och forskn...

Johan Eriksson

Johan Eriksson är professor vid Södertörns högskola, samt forskningschef vid Utrikespolitiska institutet. Hans forskning handlar främst om utrikes-...

Eva Hansson

Eva Hansson är fil.dr i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Hon studerar demokratiseringsprocesser i olika delar av världen, med...

Karl Magnus Johansson

Karl Magnus Johansson är professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Hans främsta forskningsområden är EU, europeisering och institutionell...

Annica Young Kronsell

Annica Kronsell är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hon undervisar på kurser inom internationell politik samt miljö- och hållbarhe...

Charles Parker

Charles Parker är docent och lektor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Hans forskning fokuserar på kontroll av massförstörelsevapen, terrori...

Alexa Robertson

Alexa Robertson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap på Stockholms universitet. Hennes forskning berör frågor om medierepresentationer...

Eric Stern

Eric Stern är professor vid Försvarshögskolan och var chef för CRiSMART (Nationellt centrum för krishanteringsstudier) 2004–2011. Hans forskning rö...

Fredrik Söderbaum

Fredrik Söderbaum är professor vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Han är även associerad forskare vid FN universitete...

Anders Uhlin

Anders Uhlin är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Hans forskning rör frågor kring transnationella relationer, civilsamhälle och dem...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer