Migration och etnicitet

Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige

Skickas följande arbetsdag

384 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Denna bok, som här ges ut i en omarbetad upplaga, ger en introduktion till den sociologiska forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Med utgångspunkt i teorier om makt söker vi beskriva och analysera hur etnicitet som kategori skapas och upprätthålls och hur detta strukturerar samhället. Debatten om migrations- och integrationspolitik, om social exkludering och utanförskap, om strukturell diskriminering och postkolonialism, om banal nationalism och identiteter, om ”vi och dom”, har f...

Information

ISBN:

9789144105239

Utgivningsår:

2008

Revisionsår:

2015

Artikelnummer:

33074-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

446

Författare

Mehrdad Darvishpour

Mehrdad Darvishpour, fil.dr i sociologi och lektor i socialt arbete, arbetar med forskning och undervisning vid avdelningen för socialt arbete, aka...

Charles Westin

Charles Westin är professor emeritus vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, och ordförande för Stiftelsen EXPO.

Ylva Brune

Ylva Brune är filosofie doktor i journalistik och masskommunikation och numera medieforskare och journalist på frilansbasis.

Elinor Brunnberg

Elinor Brunnberg var professor emeritus med ett stort engagemang i barns och kvinnors rättigheter, social utsatthet och barns delaktighet. Elinor v...

Moa Bursell

Moa Bursell är filosofie doktor i sociologi och forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Hennes forskning rör etnicitet, diskrimine...

Magnus Dahlstedt

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han forskar om välfärd och medborgarskapande, med särskilt fokus på unga...

Zenia Hellgren

Zenia Hellgren är doktor i sociologi från Stockholms universitet och forskar om integration ur invandrades perspektiv samt om villkoren för migrant...

Christina Johansson

Christina Johansson är filosofie doktor i etnicitet och universitetslektor vid fakulteten för Kultur och samhälle, Malmö högskola.

Patrik Lantto

Patrik Lantto är professor och föreståndare vid Centrum för Samisk forskning, CeSam – Vaartoe, Umeå universitet.

Ulf Mörkenstam

Ulf Mörkenstam är docent i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Tove Pettersson

Tove Pettersson är professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Hennes forskning rör huvudsakligen frågor om kontroll av, och stöd till, soc...

Carl-Ulrik Schierup

Carl-Ulrik Schierup är professor vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, ISV, samt föreståndare för Institutet för forskning om migrat...

Jonas Stier

Jonas Stier är professor i interkulturella studier och forskningsledare vid Högskolan Dalarna. Vid sidan om undervisning och forskning har han mång...

Sandra Torres

Sandra Torres är professor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, samt gästprofessor vid avdelningen Nationella institutet för forskn...

Susanne Urban

Susanne Urban är docent i sociologi och lektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer