Utbildning, kompetens och arbete

Skickas inom 3-5 arbetsdagar

372 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Syftet med denna bok är att ge en översiktsbild av forskning om samspelet mellan utbildning, yrkesverksamhet och lärande. Avsikten är också att överbrygga klyftan mellan en i huvudsak utbildningsinriktad forskning och en forskning med tonvikt på lärande, utveckling och förändring. Fokus är kompetensförsörjningen till och inom arbetslivet. Uppmärksamhet ägnas även överutbildning och underlärande, dvs. den klassiska frågan om matchning mellan utbud och efterfrågan. Innehållet belyser även yrkes...

Författare

Eric Giertz

Eric Giertz är professor i industriell ekonomi och organisation samt forskningsledare på avdelningen Affärsutveckling och entreprenörskap på KTH. H...

Inga Hellberg

Inga Hellberg var under sin tid professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Inga Hellbergs forskning var främst inriktad på professionsteori o...

Eva Silvén

Eva Silvén, doktorand i etnologi vid Stockholms universitet, där hon arbetar med en avhandling om moderna yrkesmålare. Hon är också intendent vid N...

Mats Lindell

Mats Lindell är doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Hans forskning inriktar sig på kopplingen mellan arbet...

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig frä...

Erik Mellander

Erik Mellander, ekon. dr, är forskare och ställföreträdande chef vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Han ansvarar för utf...

Maria Hollmer

Rolf Ohlsson

Rolf Ohlsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet med befolkningsfrågor som specialitet. Han är också programchef för Population e...

Eva Oscarsson

Eva Oscarsson, fil. lic. och departementsråd vid strukturenheten, Ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet. Tidigare har hon arbetat som utredar...

Maria Hammarén

Maria Hammarén, fil. dr, forskare vid avdelningen Yrkeskunnande och teknologi, Industriell ekonomi och organisation, KTH. Hon ingår i redaktionen f...

Ryszard Szulkin

Ryszard Szulkin, professor i sociologi och verksam vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hans forskningsområde är i huvudsak orga...

Anna Hag

Rune Åberg

Rune Åberg, professor i sociologi vid Umeå universitet, har under senare år bedrivit forskning om i första hand arbetslöshet men också om skattemor...

Ewa Gunnarsson

Ewa Gunnarsson, adjungerad professor i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och forskare vid Arbetslivsinstitutet. Hon har under många år...

Per Broomé

Per Broomé, forskare vid Befolkningsekonomiska Stiftelsen. och är dessutom projektledare för Forskningsprojektet ”Mångfald som personalidé” vid IME...

Ann-Katrin Bäcklund

Ann-Katrin Bäcklund, universitetslektor i kulturgeografi vid Köpenhamns universitet och Lunds Universitet. Hennes forskningsfält finns i skärningsp...

Charles Edquist

Charles Edquist, professor vid Tema Teknik och social förändring, Linköping universitet. Han leder där forskningsprogrammet Systems of Innovation R...

Dan Grannas

Dan Grannas, pol. mag., analytiker som för närvarande är tjänstledig från ITPS för jobb på Näringsdepartementets arbetsmarknadsenhet. Dan Grannas h...

Carl le Grand

Carl le Grand är professor emeritus vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hans övergripande forskningsinriktning är social skiktn...

Lennart Lennerlöf

Lennart Lennerlöf var professor emeritus, fil. dr i psykologi. Han har arbetat med arbetslivsfrågor sedan mitten av 1950-talet och varit konsult oc...

Kurt Lundgren

Kurt Lundgren har en bakgrund som civilingenjör och forskare inom nationalekonomi. Han har i sin forskning på Arbetslivsinstitutet sysslat med tekn...

Gareth Rees

Gareth Rees, professor och verksamhetsansvarig för Cardiff University School of Social Sciences. Han var tidigare Research Professor på University ...

Eva Ellström

Eva Ellström är universitetslektor och docent i pedagogik. Hennes nuvarande forskning är främst inriktad mot ledarskap, lärande och förändringsproc...

Maths Isacson

Maths Isacson är verksam som professor vid ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet samt gästprofessor i industriminnesforskning v...

Jan Johansson

Jan Johansson är professor i arbetsvetenskap samt prodekan vid Tekniska fakulteten vid Luleå tekniska universitet. Tidigare har han varit prefekt v...

Torsten Björkman

Torsten Björkman är professor emeritus i arbetsvetenskap vid LTU och KTH och i ledarskap vid Försvarshögskolan; samt seniorkonsult. Han doktorerade...

Kenneth Abrahamsson

Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet och ...

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström är professor i pedagogik med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet. Han är också chef för det tvärvetenskapliga HEL...

Lena Abrahamsson

Lena Abrahamsson är docent i Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon forskar om moderna organisationsteorier ur ett genusperspektiv. Fö...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer