Lärarmaterial - Arbete & välfärd

Ledning, personal och organisationsmodeller i Sver

Skickas inom 3 timmar
Information

ISBN:

9789144139791

Utgivningsår:

2020

Artikelnummer:

39442-WM01

Upplaga:

Första

Sidantal:

11

Digital produkt

Giltighetstid från aktivering:

8 år (livslång)

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Åke Sandberg

Åke Sandberg är civilekonom och sociolog, professor emeritus vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Han har tidigare varit verk...

Gunnar Aronsson

Gunnar Aronsson är professor i arbets- och organisationspsykologi och verksam vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Gunnar forska...

Torsten Björkman

Torsten Björkman är professor emeritus i arbetsvetenskap vid LTU och KTH och i ledarskap vid Försvarshögskolan; samt seniorkonsult. Han doktorerade...

Anders Boglind

Anders Boglind är sociolog och har varit forskare och lärare vid Sociologiska institutionen och Handelshögskolan i Göteborg. Mellan 1989 och 2007 a...

Malin Bolin

Malin Bolin är sociolog och lektor vid Samhällsvetenskapliga avdelningen vid Mittuniversitetet. Hon forskar om hur arbetsmiljö kan främjas med orga...

Anna Fogelberg Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är även ...

Carl le Grand

Carl le Grand är professor emeritus vid sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hans övergripande forskningsinriktning är social skiktn...

Patrik Hall

Patrik Hall är professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala politiska studier (GPS) vid Malmö universitet. Han har forskat om managemen...

Magnus Hörnqvist

Magnus Hörnqvist är docent i kriminologi vid Stockholms universitet och forskar i den kritiska traditionen från Marx och Foucault. Bland böckerna m...

Jan Ch Karlsson

Jan Ch. Karlsson är professor i organisation vid Avdelningen för ekonomi, språk och samhällsvetenskap, Högskolan i Östfold, Norge. Han har bland an...

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han forskar om fackliga organisationer och partsrelationer ur ett historiskt och i...

Christian Koch

Christian Koch är filosofie doktor i organisation och professor i processledning och innovation vid Chalmers tekniska högskola. Han forskar och und...

Karin Lundqvist

Karin Lundqvist är docent i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon doktorerade i sociologi år 1981 tillsammans med Torsten Björkman på...

Christin Mellner

Christin Mellner är filosofie doktor och verksam som forskare inom arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms un...

Fredrik Movitz

Fredrik Movitz (f.d. Augustsson) är docent i sociologi och lektor vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där han undervisar inom främ...

Lisa Schmidt

Lisa Schmidt är arbetsmiljöspecialist vid Karolinska Universitetssjukhuset. Lisa har varit verksam vid IVL Svenska Miljöinstitutet och har disputer...

Per Sederblad

Per Sederblad är filosofie doktor i sociologi och universitetslektor i arbetsvetenskap vid Malmö högskola. Han undervisar om ledarskap och organisa...

John Sjöström

John Sjöström är filosofie doktor och numera verksam som arbetsmiljöspecialist inom offentlig sektor; tidigare verkade han som forskare vid IVL Sve...

Egil J. Skorstad

Egil J. Skorstad är professor emeritus vid Høgskolen i Østfold. Hans forskning omfattar studier av teknologi och organisation, demokrati i arbetsli...

Michael Tåhlin

Michael Tåhlin är professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet. I sin forskning intresserar han sig frä...

Irene Wennemo

Irene Wennemo är sociolog och statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet. Hon har tidigare arbetat på LO som bland annat utredningschef, lett ...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer