Arbetslivet

Skickas följande arbetsdag

423 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper påverkar den fysiska och psykiska hälsan, människors livskvalité och arbetsglädje. Men personens klassposition, ålder och livsfas, kön och härkomst spelar också en roll för olika utfall av arbete. I Arbetslivet belyses och besvaras en mängd av de olika frågeställningar som dagens arbetsliv ger upphov till. Den ger en unik översikt över de förhållanden som råder på den svenska arbetsmark...

Begreppet arbete dissekeras i första kapitlet och boken avslutas med en nyskriven analys av villkoren för konstnärers arbetsliv. Däremellan har faktorer såsom till exempel klass, kön och hälsa undersökts i relation till arbete och arbetsliv på ett huvudsakligen överraskande lättläst och engagerat sätt./.../Som redaktörerna påpekar har få företeelser lika stor inverkan i en människas liv som arbetslivet.

Författare

Mattias Bengtsson

Mattias Bengtsson är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Han forskar bl.a. om arbetets mening i samband med pensionering, omvandlingen av...

Tomas Berglund

Tomas Berglund är professor i sociologi och studerar bl.a. rörlighet och anställningstrygghet på arbetsmarknaden och attityder till arbete.

Alireza Behtoui

Alireza Behtoui är professor i sociologi och verksam vid Södertörns högskola och Stockholms universitet. Hans forskning är huvudsakligen inriktad p...

Eva Bejerot

Eva Bejerot är docent i arbetsvetenskap och verksam som forskare vid Örebro universitet. Hennes forskning är inriktad på management i välfärdssekto...

P-O Börnfelt

P-O Börnfelt är fil.dr i arbetsvetenskap och har i flera år undervisat i arbetsorganisation, kompetens, lärande och förändringsarbete, bl.a. vid Hö...

Birgitta Eriksson

Birgitta Eriksson är professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon forskar och undervisar inom områdena arbetsvillkor, arbetsorganisat...

Marita Flisbäck

Marita Flisbäck är docent i sociologi vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har främst fokuserat på det konstnärliga arbetslivet, belyst ur e...

Tina Forsberg

Tina Forsberg är sociolog och filosofie doktor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning rör främst områdena organis...

Bengt Furåker

Bengt Furåker är seniorprofessor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han har tidigare varit verksam vid Lun...

Gunnar Gillberg

Gunnar Gillberg är socionom, fil.dr i arbetsvetenskap och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Huvuds...

Lars Hansen

Lars Hansen är universitetslektor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hans forsknings- och unde...

Kristina Håkansson

Kristina Håkansson är professor i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hennes forskning är inrikta...

Tommy Isidorsson

Tommy Isidorsson är docent i arbetsvetenskap och arbetar som universitetslektor och forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, G...

Jan Ch Karlsson

Jan Ch. Karlsson är professor i organisation vid Avdelningen för ekonomi, språk och samhällsvetenskap, Högskolan i Östfold, Norge. Han har bland an...

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet. Han forskar om fackliga organisationer och partsrelationer ur ett historiskt och i...

Bengt Larsson

Bengt Larsson är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning rör områdena ekonomisk sociologi/ekonomi och samhälle. I två forsk...

Patrik Larsson

Patrik Larsson är professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. Han forskar och undervisar inom områdena arbetsvillkor i servicesektorn, a...

Kristina Lovén Seldén

Kristina Lovén Seldén är doktor i sociologi och arbetar som utredare på TCO med ansvar för arbetsmarknadspolitiska frågor. Tidigare har hon forskat...

Anders Neergaard

Anders Neergaard är sociolog, biträdande professor vid REMESO, Linköpings universitet. Hans forskning fokuserar på makt och ojämlikhet kring etnici...

Helen Peterson

Helen Peterson är docent i sociologi och lektor i arbetsvetenskap vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Hon f...

Bertil Rolandsson

Bertil Rolandsson är docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har lång erfarenhet av undervisning ...

Stefan Schedin

Stefan Schedin arbetar som lärare och forskare vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han undervisar i samhäll...

Daniel Seldén

Daniel Seldén är fil.dr i sociologi och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Huvudsakligt forsknings­...

Lennart G Svensson

Lennart G. Svensson är professor emeritus vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Han är delvis verksam inom ut...

Ylva Ulfsdotter Eriksson

Ylva Ulfsdotter Eriksson är docent i sociologi vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ligg...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer