Privatperson Logga in

Vetenskaplighet i högre utbildning

Erfarenheter från lärarutbildningen

Skickas följande arbetsdag

328 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Redaktör för boken är Olof Franck, docent i religionsfilosofi, universitetslektor  i de samhällsorienterande ämnenas didaktik och viceprefekt för forskning vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet. Vetenskaplighet i högre utbildning Erfarenhet från lärarutbildningen Vad innebär vetenskaplighet i högre utbildning och hur kan den stärkas? Den här boken tar sin utgångspunkt i en institutions systematiska arbete med dessa frågor, i syfte att diskutera...

Författare

Olof Franck

Olof Franck är professor i ämnesdidaktik med inriktning mot samhällsorienterande ämnen, och docent i religionsfilosofi, vid Göteborgs universitet. ...

Elisabeth Asp-Onsjö

Lisa Asp-Onsjö är filosofie doktor och universitetslektor. Hennes forskningsintresse rör frågor om inkludering och demokrati i allmänhet, med särsk...

Viktoria Bengtsdotter Katz

Anna Blomqvist

Irma Brkovic

Malin Brännström

Git Börjesson

Mattias Börjesson

Katharina Dahlbäck

Anne Dragemark Oscarson

Sara Edman

Jonas Emanuelsson

Peter Erlandson

Djamila Fatheddine

Bjørn Friis Johannsen

Eva-Lena Happstadius

Margaretha Häggström

Margaretha Häggström är universitetsadjunkt och arbetar med olika lärarprogram i högskoleförlagda såväl som i verksamhetsförlagda kurser, framför a...

Jonna Kallaste Håkansson

Åsa Karlsson

Cecilia Kilhamn

Cecilia Kilhamn är lektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet och gästforskare vid Uppsala universitet.

Lena Knutsson

Angelika Kullberg

Jan Landström

Annika Lilja

Annika Lilja har en bakgrund som mellanstadielärare och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forsk...

Anna-Lena Lilliestam

Anna Lyngfelt

Joakim Magnusson

Joakim Magnusson är lärare i matematik/NO och trä- och metallslöjd för år 4–9. Han har arbetat i grundskolan sedan 1994 och arbetat aktivt med Lear...

Charlotte Nilsson

Elisabeth Ohlsson

Christina Osbeck

Christina Osbeck är lektor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2006 på avhandlingen Kränkningens livsförståelse – En re...

Helena Pedersen

Anna-Lena Pihl

Catarina Player-Koro

Catarina Player-Koro är filosofie doktor i tillämpade informationsteknologier och universitetslektor i pedagogiskt arbete vid institutionen för did...

Ilona Rinne

Ilona Rinne är samverkansdoktorand inom CUL-forskarskola i pedagogiskt arbete och gymnasielärare i svenska, svenska som andra språk samt ryska. Hon...

Miranda Rocksén

Karin Rönnerman

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings...

Catarina Schmidt

Catarina Schmidt är fil.dr i pedagogik och lektor på Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet. Hennes forskni...

Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi är fil.dr i allmän språkvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap. Hennes forskning berör digital teknologi s...

Ola Strandler

Anna Strid

Marie Ståhl

Maria Svensson

Anna Udén

Ann-Marie von Otter

Ann-Marie von Otter är universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inriktning mot teknik, idrott och hälsa. Hon har en bakgrund som både grundskolelära...

Arjen Wals

Eva Wennås Brante

Eva Wennås Brante är doktorand i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Avhandlingsområdet rör läsning och hur läsförståelsen påverkas när bilder är ...

Maria Åström

Maria Åström är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik och är postdoktor vid Linköpings universitet, Campus Norrköping och har arbetat som projektsa...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer