Privatperson Logga in

Förskolan - barns första skola!

Skickas följande arbetsdag

228 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Syftet med denna bok är att visa på att förskolan är barns första skola. Boken tar fasta på de oändliga möjligheter att lära och utvecklas som förskolan erbjuder små barn. Författarna poängterar samtidigt att pedagogens agerande är centralt för barns lärande och delaktighet i denna första skola. Utifrån den komplexa verklighet som förskolan utgör belyses olika frågeställningar relaterade till förskolans läroplan. Basen är den teoretiska grund som vi här kallar den relationella, och som innebä...

Information

ISBN:

9789144042220

Utgivningsår:

2003

Artikelnummer:

31234-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

200

Författare

Roger Säljö

Roger Säljö är professor i pedagogik: särskilt pedagogisk psykologi vid IPD, Göteborgs universitet. Han är dessutom föreståndare för LinCS, The Lin...

Lise-Lotte Bjervås

Lotta Bjervås arbetar som lärare i pedagogik, bland annat inom lärarutbildningen vid Högskolan i Kalmar. Tidigare arbetade hon som förskollärare un...

Camilla Björklund

Camilla Björklund är docent i pedagogik och verksam som lärarutbildare och handledare inom det förskolepedagogiska fältet. Hennes forsknings­intres...

Ulla Mauritzson

Ulla Mauritzson är förskollärare och doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av ...

Siv Benn

Siv Benn är psykolog och förskollärare, verksam vid Malmö Högskola som doktorand i pedagogik med forskningsfrågor kring lärandet i förskolan, samt ...

Siv Anstett

Siv Anstett är universitetsadjunkt, verksam i lärarprogrammen och uppdragsutbildningen för personal inom förskola och skola både vid Institutionen ...

Camilla Öhberg

Camilla Öhberg är utbildad barnträdgårdslärare och magister i pedagogik. Hon bedriver forskarstudier vid pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi i Finl...

Elisabeth Doverborg

Elisabet Doverborg är universitetslektor med bakgrund som förskol­lärare, lärarutbildare och forskare. Hon har arbetat med lärarutbildning och komp...

Anette Emilson

Anette Emilson har en bakgrund som förskollärare. Sedan 1998 arbetar hon som adjunkt i förskolepedagogik vid högskolan i Kalmar och är doktorand vi...

Elisabeth Björklund

Elisabeth Björklund är förskollärare med erfarenhet från förskolan och har en bakgrund som metodik- och pedagogiklärare. Hon arbetar som universite...

Annika Elm Fristorp

Annika Elm Fristorp är fil.dr i didaktik vid Stockholms universitet och verksam vid Högskolan i Gävle. Hon har under många år arbetat med och forsk...

Jan Rodin

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, innehar en UNESCO professur i Early Childhood Education and ...

Eva Johansson

Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handlar om barns lärande i förskola och skola, om etiska frå...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer