Privatperson Logga in

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Skickas följande arbetsdag

302 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Bokens kapitel handlar om hur barn lär sig språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, samt estetik i förskolan. Alla kapitel är baserade på olika empiriska och praktiknära studier från förskolans värld. Bokens inledande kapitel problematiserar barndom, lärande och ämnesdidaktik i dagens Sverige och belyser frågor kring barndom och förskola i förändring och förskolan som utvecklings- och läromiljö. I bokens avslutande och sammanfattande kapitel diskuterar bokens redaktörer det som und...

Boken är mycket läsvärd och intressant för dig som vill hänga med!

Författare

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, innehar en UNESCO professur i Early Childhood Education and ...

Ingegerd Tallberg Broman

Ingegerd Tallberg Broman är senior professor i pedagogik vid Malmö universitet. Hon har bakgrund som psykolog och ämneslärare i psykologi och pedag...

Anders Arnqvist

Anders Arnqvist, är professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Sedan sin utbildning till förskollärare har han haft ett intresse för...

Barbro Bruce

Barbro Bruce är leg. logoped, med. dr i logopedi och arbetar som biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik vid Hö...

Ylva Holmberg

Ylva Holmberg är universitetslektor vid Malmö universitet. Hon är disputerad i pedagogik och intresserar sig i sin forskning för musik och förskola...

Elisabeth Jennfors

Elisabeth Jennfors är fil.mag. och universitetsadjunkt i Svenska och Svenska som andraspråk vid Malmö högskola. Hon har en bakgrund som lärare för ...

Agneta Jonsson

Agneta Jonsson är förskollärare och universitetsadjunkt i didaktik. Hon arbetar med förskollärarutbildning vid sektionen för Lärande och Miljö, Hög...

Pernilla Lagerlöf

Pernilla Lagerlöf har en bakgrund som förskollärare och har även en mastersexamen i specialpedagogik. Hennes forskningsintresse rör yngre barns mus...

Jonna Larsson

Jonna Larsson är licentiand vid Göteborgs universitet och deltar i den nationella forskarskolan för förskollärare (FöFoBa) och verksam som förskoll...

Åsa Ljunggren

Åsa Ljunggren är grundskollärare i svenska och franska samt förskollärare. Sedan 2010 deltar Åsa Ljunggren i den nationella forskarskolan för försk...

Niklas Pramling

Niklas Pramling är professor i pedagogik. Han leder den nationella forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande...

Sonja Sheridan

Sonja Sheridan är professor i pedagogik på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hon har många års erfa...

Linnea Stenliden

Linnéa Stenliden är idag lärarutbildare vid Linköpings universitet och undervisarstudenter på förskollärar- och grundlärarutbildningarna. Hon bidra...

Susanne Thulin

Susanne Thulin är förskollärare och universitetslektor i pedagogik och arbetar med förskollärarutbildning vid Sektionen för Lärande och Miljö, Högs...

Hanna Thuresson

Hanna Thuresson är utbildad förskollärare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med yngre barn i förskolan. Hon deltar sedan 2010 i den andra n...

Pia Williams

Pia Williams är professor i barn- och ungdomsvetenskap på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hennes ...

Eva Ärlemalm-Hagsér

Eva Ärlemalm-Hagsér är verksam som lärare och forskare vid Mälardalens högskola.

Carina Hermansson

Carina Hermansson är universitetsadjunkt vid Högskolan Kristianstad och doktorand vid Estetisk-filosofiska fakulteten, Karlstad universitet. Hennes...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer