Privatperson Logga in

Leka för att lära - Digitalt

204 kr

exkl moms

Lek är avgörande för barns lärande. I den här boken beskriver och analyserar en grupp svenska forskare från olika vetenskapliga discipliner barns lek och relationen mellan lek och lärande. Bokens olika kapitel bidrar till ett mångfacetterat helhetsperspektiv som vuxna behöver för att förstå lek och lärande. Aspekter som behandlas är utveckling, kommunikation, kognition, natur och kultur.

Information

ISBN:

9789144148175

Utgivningsår:

2009

Artikelnummer:

33154-DB01

Upplaga:

Första

Digital bok

Giltighetstid från aktivering:

6 mån

Licensinformation:

Systemkrav

Författare

Mikael Jensen

Mikael Jensen är fil.dr. i utbildningsvetenskap och anställd som universitetslektor. Information om aktuell lärosätestillhörighet och forskning fin...

Åsa Harvard

Åsa Harvard är lektor i materiell och virtuell design vid Malmö Högskola. Hon forskar i interaktionsdesign med fokus på lek, leksaker och digitala ...

Lars-Erik Berg

Lars-Erik Berg är professor emeritus vid Högskolan i Skövde. Hans viktigaste område har varit barnets socialpsykologi med särskild inriktning mot s...

Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. Hans främsta forskningsintressen för närvarande är modeller av begreppsb...

Eva Johansson

Eva Johansson är professor i pedagogik vid Universitetet i Stavanger. Hennes forskning handlar om barns lärande i förskola och skola, om etiska frå...

Birgitta Knutsdotter Olofsson

Birgitta Qvarsell, professor emeritus i pedagogik, Stockholms universitet. Hennes intresseområde är barns kultur och rättigheter, särskilt såsom de...

Annica Löfdahl

Annica Löfdahl är professor i pedagogiskt arbete och vetenskaplig ledare för centrumbildningen Utbildningsvetenskapliga studier av Barn och Barndom...

Fredrika Mårtensson

Fredrika Mårtensson, FD i miljöpsykologi, är verksam vid området för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU, Alnarp. Fredrika Mårtenss...

Ingrid Pramling Samuelsson

Ingrid Pramling Samuelsson är professor i förskolepedagogik vid Göteborgs universitet, innehar en UNESCO professur i Early Childhood Education and ...

Birgitta Qvarsell

Birgitta Qvarsell är professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Hon intresserar sig för pedagogikens relation till barns kultur och ...

Ingrid Sandén

Ingrid Sandén, FD och universitetslektor i specialpedagogik vid Malmö högskola, lärarutbildningen. Ingrids undervisningsämne är specialpedagogik. H...

Karin Strid

Karin Strid, FD vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Strids forskningsområde är hur tidiga sociala och kognitiva förmågor påverka...

Tomas Tjus

Tomas Tjus är docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Hans forskning är inriktad mot språk, kommunikation och kognitiv utveck...

Therese Welén

Th erese Welén, FM i pedagogik och utbildningsledare för lärarutbildningen vid Mälardalens högskola. Weléns forskningsintresse för barns lek och le...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer