Sverige
Privatperson Logga in

Vetenskaplig publicering

- historik, praktik och etik

Skickas följande arbetsdag

237 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Publicering i vetenskapliga tidskrifter är allt mer väsentligt för dagens forskare och lärare, och vetenskapliga publikationer allt viktigare som grund för meritering och samhällets beslut i svåra frågor. Vetenskaplig publicering beskriver den vetenskapliga kommunikationens framväxt, särart och centrala funktioner. Med många konkreta exempel belyses hur förmågan till vetenskapligt skrivande kan övas upp och olika hinder övervinnas genom systematiskt kollegialt samarbete. Vetenskaplig publice...

Har med stort intresse just läst ut Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik av Christian Berggren. Boken har ett föredömligt behändigt format och är överraskande uppriktig och konkret, utan att vara kokboksaktig. Vad som gav mig mycket vid läsningen var att författaren inte duckar för de svåra och delvis utelämnande passagerna i vetenskaplig publicering. Vi har alla blivit refuserade och det kan vi lära av. Dilemman lyfts fram, delas och beskrivs på ett konstruktivt sätt till gagn för enskilda författare och för forskningsmiljöer. Att Berggren dessutom sätter publiceringen i ett välgörande institutionellt och historiskt sammanhang för att kunna förstå både dess intentioner och praktik gör läsvärdet än högre. Baserat på min läsning av boken kommer jag att fortsätta reflektera över min egen och min avdelnings publiceringsprocesser, normer och mål. Boken är angelägen och stimulerar till mera medvetna, uthålliga och långsiktiga samt gemensamma strategier för publicering, utan att förlora sig i en överdrivet förenklad och rationell syn på hantverket.

Jag har läst din nya bok om vetenskaplig publicering och jag är mycket imponerad och tacksam för att du författat detta verk. Boken förklarar, redogör för och knyter samman många centrala aspekter som tidigare för mig varit okända eller i andra sammanhang bara behandlats separat. T ex var historiken för mig okänd och därför väldigt intressant. Det är väldigt bra att du lyfter fram den akademiska publiceringens fyra funktioner. Jag tar med mig att jag i mitt framtida skrivande behöver tänka på dessa funktioner när jag författar artikelns olika delar. T ex om någon ska kunna attribuera mig blir det ju viktigt att jag tydligt skriver fram ”mitt contribution to knowledge” i Introduction och Conclusion t ex så att andra forskare kan citera mig. För att andra också ska kunna Selektera och legitimera behöver jag vara väldigt tydlig i min metod kring hur jag samlat in och analyserat mina data osv. Återigen, stort tack för att du skrivit denna bok. Oerhört välskriven och intressant; ett starkt stöd för mig och många andra i våra ansträngningar mot högre höjder.

Publicering i vetenskapliga tidskrifter har blivit alltmera väsentligt för dagens forskare som grund för meritering, men också som kommunikation av samhällets beslutsunderlag i svåra frågor. I boken, skriven av en av de mera erfarna och specialiserade professorerna på området, ges en historisk tillbakablick och många konkreta exempel. Den diskuterar de etiska utmaningarna som plagiat och akademisk oredlighet. Framställningen är mycket grundlig och på hög akademisk nivå, men är ändå mycket tillgänglig och praktiknära, bl.a. genom ett bra språk. Författaren håller i princip fast vid det s.k. CUDOS-ideal som växte fram under fyrtiotalet: communalism, universialism, opartiskhet och organiserad skepticism. Boken har en rad mycket aktuella referenser till internationell forskning på området. Det akademiska landskapet har på senare år verkligen förändrats när det gäller publicering – inte minst p.g.a. it-samhället. Därför fyller en sådan här bok en stor funktion. En välskriven och gedigen bok på hög nivå inom kunskapsområdet.

Boken är mycket bra och kan varmt rekommenderas för forskarutbildningskurser i etik och vetenskaplig skrivande. […] Boken Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik kan varmt rekommenderas för läsning och eftertanke men även för egenreflektion. Alla har något att lära på att läsa denna bok.

Information

Författare:

Christian Berggren

ISBN:

9789144108841

Utgivningsår:

2016

Artikelnummer:

39005-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

148

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer