Privatperson Logga in

Många möjliga metoder

Skickas följande arbetsdag

327 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Samhällsvetenskaplig metod ger ofta vissa bestämda associationer. Många tänker ganska omedelbart på intervjuer eller på olika kvantitativa metoder. I denna bok presenterar författarna många möjliga metoder, varav långtifrån alla brukar finnas med i standardintroduktioner till samhällsvetenskaplig metod. Ett syfte med boken är att visa på den variationsbredd som faktiskt finns inom samhällsvetenskaplig forskning. Målet har varit att beskriva kreativa metoder som inte används i så stor utsträck...

Information

ISBN:

9789144074221

Utgivningsår:

2011

Artikelnummer:

35576-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

305

Författare

Katrine Fangen

Katrine Fangen är førsteamanuensis i sociologi vid Universitetet i Oslo, och leder för närvarande ett stort europeiskt projekt om inkludering och e...

Ann-Mari Sellerberg-Persson

Ann-Mari Sellerberg är professor emerita i sociologi vid Lunds universitet. Hon har ansvar för forskarmiljön Vardagslivs- och livsvärldsforskning. ...

Stina Bengtsson

Stina Bengtsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. Hon forskar huvudsakligen om medier ur ett publikperspek...

Pia Bramming

Pia Bramming är lektor vid Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet. Hennes forskningsintressen är bland annat virtuell och em...

Carl Cato Wadel

Carl Cato Wadel är førsteamanuensis i samhällsvetenskap vid Institutt for Medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger. Han har public...

Billy Ehn

Billy Ehn är professor i etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet. Hans senaste bok, tillsammans med Orvar Löf...

Silje Fekjaer

Silje Bringsrud Fekjær är sociolog och førsteamanuensis i kvantitativ metod vid Polishögskolans forskningsavdelning. Hennes forskningsområden är kr...

Helena Holgersson

Helena Holgersson är sociolog och verksam på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Hon disputerade våren 2011 med avhandli...

Vesa Leppänen

Vesa Leppänen är docent i sociologi och forskare vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hans forskning handlar om social interaktion me...

Simon Lindgren

Simon Lindgren är professor i sociologi och verksam vid Umeå universitet. Hans forskning handlar om digital kultur, och bygger på textanalytiska me...

Orvar Löfgren

Orvar Löfgren är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. Han har framförallt arbetat med kulturanalys av vardagsliv, senast i boken Th...

Anders Persson

Anders Persson är professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Han har publicerat en rad böcker, till exempel Skola...

Fabian Persson

Fabian Persson är lektor i historia vid Linnéuniversitetet. Han har använt sig av arkiv i sin forskning som behandlar eliter från 1500-talet till 1...

Dorthe Staunäs

Dorthe Staunæs är lektor och ledare för forskningsprogrammet Organisation och Lärande vid Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Univers...

Aksel Tjora

Aksel Tjora är professor i sociologi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Han forskar i huvudsak om förhållandet m...

Per Arne Tufte

Per Arne Tufte är post.doc. vid Senter for Profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo och forskar vid Statens institutt for forbruksforskning. Hans forskn...

Victoria Wibeck

Victoria Wibeck är professor vid tema Miljöförändring, Linköpings universitet. Hon har en bakgrund inom kommunikationsforskning. Wibeck har använt ...

Peter Öberg

Peter Öberg är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hans socialgerontologiska forskning har handlat om ensamhet oc...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer