Privatperson Logga in

Kvalitativ metod och vetenskapsteori

Skickas följande arbetsdag

256 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.Boken består av tre delar. I den första delen redogörs för den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ analys och de faktorer som påverkar valet av forskningsmetod. I den andra delen pr...

Information

ISBN:

9789144398617

Utgivningsår:

1994

Artikelnummer:

3986-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

211

Författare

Bengt Starrin

Bengt Starrin är professor emeritus i socialt arbete vid Karlstads universitet. Han har skrivit flera böcker inom områden som emotionssociologi, so...

Mikael Alexandersson

Mikael Alexandersson har länge varit verksam vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Från 2011 är han rektor vid Högsk...

António Barbosa da Silva

António Barbosa da Silva var docent i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet (1983-1995), Adjungerad professor i vetenskapsteori och hälsoetik v...

Rosmari Eliasson Lappalainen

Rosmari Eliasson-Lappalainen är professor emerita i socialt arbete. Hon har arbetat med kunskapsteoretiska och forskningsstrategiska frågor och har...

Staffan Larsson

Staffan Larsson är professor i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet. Han har skrivit om t.ex. hur vuxnas lärande samspelar med utbildning, var...

Gerd Lindgren

Gerd Lindgren, Professor i sociologi och prorektor vid Karlstads universitet, Avdelningen för sociala studier, samt Rektors kansli, Karlstad univer...

Ulla Sjöström

Ulla Sjöström är docent i pedagogik, leg. psykolog och psykoterapeut samt utbildad vittnespsykolog. Hon har varit yrkesverksam som barnpsykoterapeu...

Per-Gunnar Svensson

Per-Gunnar Svensson, fil dr i sociologisk alkoholförskning vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet 1974. Blev 1984 professor med inrik...

Vivian Wahlberg

Vivian Wahlberg, f 1934, doktor i medicinsk vetenskap (1982), är professor i vårdvetenskap vid Nordiska Hälsovårdshögskolan. Hon är leg sjuksköters...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer