Privatperson Logga in

Finansiell reglering och tillsyn

Skickas följande arbetsdag

337 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Finansiella företag, såsom banker och försäkringsbolag, måste leva upp till omfattande krav på sin verksamhet. Det handlar om komplexa och detaljerade regelverk, samt kontroll av denna regelefterlevnad genom myndighetstillsyn. Boken belyser och diskuterar utvecklingen när det gäller regleringen av och tillsynen över finansiella företag inom EU och Sverige, inte minst efter den globala finanskrisen 2007–2009. Finansiell reglering och tillsyn samlar en rad ekonomiska, juridiska och historiska t...

Författare

Anna-Karin Stockenstrand

Anna-Karin Stockenstrand är docent och verksam som forskare och lärare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hon är också ve...

Rebecca Söderström

Peter Öhman

Peter Öhman är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision, vid Mittuniversitetet samt föreståndare för forskningsinstitutet Cen...

Olof Arwinge

Olof Arwinge är ekonomie doktor från Uppsala universitet och rådgivare vid KPMG inom Governance, Risk och Compliance (GRC). Han har skrivit flera b...

Jan Bjuvberg

Jan Bjuvberg är jur.dr i finansrätt och docent i företagsrätt vid Uppsala universitet. Han disputerade på en avhandling som handlar om sambandet me...

Martin Blåvarg

Anna Breman

Hans Bäckström

Viktor Elliot

Lennart Francke

Lennart Francke hade under perioden 1972–2008 ett antal befattningar inom Handelsbankskoncernen och var bland annat koncernkreditchef 1998–2000 och...

Jan Hedqvist

Torbjörn Jacobsson

Leif Johansson

Cecilia Kahn

Rolf Marquardt

Jan Marton

Jan Marton är docent och verksam som lärare och forskare i externredovisning. För närvarande vicedekan med ansvar för Handelshögskolans utbildning ...

Bengt Nordström

Emmeli Runesson

Emmeli Runesson är ekonomie doktor och verksam som lärare och forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat forskat o...

Lena Silen

Anna Sjödahl

Ingrid Wallin-Johansson

Mikael Wendschlag

Claes Westerdahl

Masih Yazdi

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer