Sverige
Privatperson Logga in

Kooperativt lärande (Föreläsning)

Uppdragsutbildning

Går även att boka som digital utbildning. Kontakta oss gärna för ett förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅLGRUPP Pedagoger i grundskola och gymnasium INNEHÅLL Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Föreläsningen innehåller teorierna bakom arbetssättet, forskning samt konkreta exempel på strategier. Deltagarna får dessutom möjlighet att själva prova på kooperativt lärande. Med kooperativt lärande kan du skapa ett samarbetande klassrum där elever blir varandras lärresurser. Genom att använda samarbetets kraft i undervisningen kan lärande ske förbehållslöst mellan individer. Med hjälp och stöd av kooperativt lärande får läraren flera verktyg för att skapa elevaktivitet så att denne kan inkludera och engagera alla elever i den gemensamma undervisningen. GENOMFÖRANDE Föreläsning med workshopinslag 3 timmar inkl. paus. Går även att boka som digital utbildning. Kontakta oss gärna för ett förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅL Få kunskap om och strategier hur du som pedagog kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utveckla din egen didaktiska repertoar med strategier för fungerande grupparbete. Vad kan vi lära oss av forskning och beprövad erfarenhet? Se hinder och möjligheter med och diskutera olika arbetsmetoder. Få fungerande strategier för att skapa en undervisningsgemenskap. Lära dig göra medvetna val kring vilken undervisning som passar i vilken situation.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer