Sverige
Privatperson Logga in

Kooperativt lärande - Processutbildning

Uppdragsutbildning

Går även att boka som digital utbildning. Kontakta oss gärna för ett förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅLGRUPP Pedagoger i grundskola och gymnasium OM UTBILDNINGEN Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Utbildningen innehåller teorierna bakom arbetssättet, forskning samt konkreta exempel på strategier. Deltagarna får dessutom möjlighet att själva prova på kooperativt lärande. Med kooperativt lärande kan du skapa ett samarbetande klassrum där elever blir varandras lärresurser. Genom att använda samarbetets kraft i undervisningen kan lärande ske förbehållslöst mellan individer. Med hjälp och stöd av kooperativt lärande får läraren flera verktyg för att skapa elevaktivitet så att denne kan inkludera och engagera alla elever i den gemensamma undervisningen. GENOMFÖRANDE Utbildningen går att genomföra som enskilt seminarium/föreläsning eller längre processtöd. Se exempel på www.studentlitteratur.se Föreläsning/workshop Halvdag eller heldag, 3 - 6 h där teori varvas med workshop. Deltagarna får med sig praktiska tips och metoder som går att omsätta i klassrummet. Uppstart och uppföljning En heldag + en eller två halvdagar (4-6 månaders mellanrum). Tips och material att läsa och prova i klassrummen mellan träffarna. Stödmaterial för att arbeta med skolutveckling och kooperativt lärande Implementering En föreläsning a 90-180 min för all personal eller en heldagsworkshop som uppstart Tre workshops med pedagogisk personal (4-6 månader mellan varje tillfälle) Handledning till processledare/förstelärare (på plats och/eller online) Besök i klassrum och handledning av pedagogisk personal Material, processstöd och uppgifter att göra emellan tillfällena. Först sker ett möte via telefon eller besök hos er för att diskutera upplägget på er skola eller skolenheter. MÅL Att få verktyg och uppdragspaket för att stödja en implementeringsprocess av kooperativt lärande.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer