Privatperson Logga in

Utveckla tillgängliga lärmiljöer

Uppdragsutbildning

MÅLGRUPP Rektorer, förstelärare, pedagogisk personal och elevhälsan. OM UTBILDNINGEN En tillgänglig lärmiljö skapar förutsättningar för elever att lyckas i sitt lärande. Genom att anpassa den pedagogiska-, sociala och den fysiska miljön utifrån elevers behov ökar möjligheterna till att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Att organisera en tillgänglig utbildning innebär att identifiera och undanröja hinder i lärmiljöerna såväl som att identifiera framgångsfaktorerna. Det medför bland annat att undervisningen behöver varieras och utformas med olika arbetssätt och stödstrukturer. Hur kartläggning av den pedagogiska-, sociala- och den fysiska lärmiljön kan utföras och analyseras, bedömas och utmynna i en handlingsplan på skol-, grupp- och individnivå Styrdokumentens formuleringar och hur dessa kan bli till praktiskt arbete i lärmiljöerna Arbetssätt och stödstrukturer i undervisningen Extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram Utveckling av verksamhetens kollegiala lärande. GENOMFÖRANDE Utbildningen går att genomföra som enskilt seminarium/föreläsning eller längre processtöd. Se exempel nedan och kontakta oss för mer information uppdragsutbildning@studentlitteratur.se SEMINARIUM Halvdag Teori varvas med workshop. WORKSHOP Halvdag/heldag Processarbete varvas med föreläsning. Deltagarna får ta del av praktiknära övningar och konkreta verktyg för utveckling av lärmiljöer. UTBILDNING OCH PROCESSTÖD Fördjupad utbildning och processledning Uppdraget genomförs med fokus på workshopsserier, observationer och handledning avseende kompetensutveckling inom tillgängliga lärmiljöer. Självstudier och praktiskt arbete i form av litteratur och praktiska uppgifter utförs mellan tillfällena och följs upp nästkommande träff. Löpande kontakt med uppdragsgivaren sker utifrån behov. Exempel: Dag 1 Kl. 13.00- 16.00 Framtagande av projektplan Dag 2 Kl. 13.00- 16.30 Förankring av uppdrag, planering och innehåll Seminarium och uppstartsworkshop Dag 3 Kl. 09.00- 12.00 Observationer i undervisningen Kl. 13.00- 16.00 Handledningsgrupper Dag 4 Kl. 13.00- 16.30 Seminarium och workshops Följer upp deltagarnas uppgifter som de arbetat med mellan träffarna Dag 5 Kl. 09.00- 12.00 Observationer i undervisningen Kl. 13.00- 16.00 Handledningsgrupper Dag 6 Kl. 13.00- 17.00 Seminarium och workshops. Följer upp deltagarnas uppgifter som de arbetat med mellan träffarna Avslut och planering över hur arbetet ska fortsätta Dag 7 Kl. 13.00- 16.00 Avslut med handledningsgrupper

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer