Leda samtal genom handledning

Uppdragsutbildning

MÅLGRUPP Rektorer, förstelärare, specialpedagoger och speciallärare. OM UTBILDNINGEN Kollegialt lärande med stöd av handledning gör det möjligt för verksamheter att dra nytta av yrkesutövarnas kunskaper för att utveckla och hantera utmaningar som uppstår i det dagliga arbetet. Innehåll, arbetssätt och tempo kan anpassas så att frågeställningarna och teman blir aktuella och stämmer överens med behoven. Teoretiska resonemang blir lättare att koppla samman när yrkesutövare utforskar, reflekterar och analyserar sådant som sker i deras dagliga arbete. Ju mer praktiknära samtal som förs desto lättare blir det att tillgodogöra sig sina erfarenheter, kunskaper och teorier. Med stöd i form av regelbunden handledning så kan det praktiska arbetet bli mer effektivt och det dagliga arbetet kvalitetssäkras. Fördjupande kunskaper kring rollen som samtalsledare. Hur kollegialt lärande med stöd av handledning bidrar till utveckling och kvalité i det praktiska arbetet. Organisation kring kollegialt lärande. Arbetssätt och samtalsmodeller. Övningar i att leda samtal. GENOMFÖRANDE Utbildningen går att genomföra som enskilt seminarium, workshop eller längre processtöd. Se exempel nedan och kontakta oss för mer information. SEMINARIUM Halvdag Teori varvas med workshop. WORKSHOP Halvdag/heldag Processarbete varvas med föreläsning. Deltagarna får ta del av praktiknära övningar och konkreta verktyg för utveckling av lärmiljöer. UTBILDNING OCH PROCESSTÖD Fördjupad utbildning och processledning Uppdraget genomförs med fokus på olika samtalsmodeller, seminarium, gruppdiskussioner, workshops och undervisningshandledning avseende kompetensutveckling i att leda och strukturera kollegialt lärande och samtal. Övningar i att leda samtal är i centrum. Självstudier och praktiskt arbete i form av litteratur och praktiska uppgifter utförs mellan tillfällena och följs upp nästkommande träff. Förslagsvis fyra tillfällen 4 timmar per gång. UPPLÄGG Dag 1. Kl. 12.30 – 16.30 Seminarium och uppstart om kollegialt lärande, handledning, handledarrollen och organisation kring kollegialt lärande och handledning. Workshop. Planering kring praktiskt arbete. Dag 2. Kl. 12.30- 16.30 Seminarium och workshop. Samtalsmodeller och frågeguide. Följer upp det praktiska arbetet som var och en utfört på sin arbetsplats. Dag 3. Kl.12.30- 16.30 Seminarium och workshop. Fortsatt arbete kring samtalsmodeller. Följer upp det praktiska arbetet som var och en utfört på sin arbetsplats. Dag 4. Kl. 12.30- 16.30 Seminarium och workshop. Följer upp det praktiska arbetet som var och en utfört på sin arbetsplats. Avslut

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer