Privatperson Logga in

Att vända elevhälsan

Uppdragsutbildning

Från åtgärdande till förebyggande och främjande arbete MÅLGRUPP: Personal i Grundskola och Gymnasium, Skolledare, Rektor, Verksamhetschefer, elevhälsan (specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare). OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att ställa om arbetet och hitta rutiner för att leva upp till skollagens formulering är en utmaning. Denna fortbildning är processorienterad med syfte att utveckla elevhälsans arbete i enlighet med styrdokument och forskning. GENOMFÖRANDE Utbildningen går att genomföra som enskilt seminarium/föreläsning eller längre processtöd. Se exempel nedan och kontakta oss för mer information. SEMINARIUM Seminarium för skolledare (huvudmän och rektorer) 2 timmar om hur du som skolledare kan organisera för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. WORKSHOP Halvdags workshop för rektorer och elevhälsopersonal. Processarbete varvas med föreläsning. Deltagarna får ta del av praktiknära övningar och konkreta verktyg för utveckling av elevhälsoarbetet. UTBILDNING OCH PROCESSTÖD Fördjupad utbildning och processledning för kvalitetssäkring av elevhälsans arbete. Utbildningen lämpar sig bäst för verksamhetschefer, rektorer, kvalitetsutvecklare, samt elevhälsopersonal med intresse för och uppdrag att utveckla elevhälsans arbete. Vid genomförd utbildning och processtöd erhåller deltagaren kursintyg. Examination sker genom det egna utvecklingsarbetet. Utbildningen kan anordnas som traditionell kurs, digitalt eller fysiskt, samt som uppdragsutbildning. Dag 1-2: Kartläggning och analys Vi arbetar med styrdokument och forskning avseende skolans och elevhälsans uppdrag och framgångsrik skolutveckling. Deltagarna påbörjar en kartläggning för analys av den egna verksamheten. Eget arbete till nästa tillfälle: analys av den egna verksamheten. Dag 3-4: Målformulering Presentation av de egna analyserna. Vi arbetar med styrdokument och forskning avseende skolans och elevhälsans uppdrag och framgångsrik skolutveckling. Deltagarna tar fram en processplan för att arbeta med målformulering i sin verksamhet. Eget arbete till nästa tillfälle: målformulering för den egna verksamheten. Dag 5-6: Planering och genomförande Presentation av det egna arbetet Vi arbetar med styrdokument och forskning avseende skolans och elevhälsans uppdrag och framgångsrik skolutveckling. styrdokument och forskning. Deltagarna får redskap för att genomföra utvecklingsarbetet. Eget arbete till nästa tillfälle: planering och genomförande. Dag 7: Utvärdering Presentation av det egna arbetet. Vi arbetar med styrdokument och forskning avseende skolans och elevhälsans uppdrag och framgångsrik skolutveckling. Deltagarna får verktyg för att utvärdera insatser. LITTERATUR Lindqvist, M. Elevhälsoarbete för specialpedagoger: en handbok. Studentlitteratur, 2017. Guvå, G., & Hylander, I. Elevhälsa som främjar lärande: om professionellt arbete i retorik och praktik. Studentlitteratur, 2017. MÅL Kunskap om styrdokument, samt konkreta forskningsbaserade metoder och rutiner för att utveckla det förebyggande arbetet inom den samlade elevhälsan på samtliga nivåer inom skolorganisationen och styrkedjan.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer