Offentlighet, sekretess och samverkan för skolans personal

Uppdragsutbildning

De allra flesta som arbetar inom skolan behöver i varierande grad komma i kontakt med de ofta omfattande, detaljerade och komplicerade reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Kanske mer än någonsin nu när verksamhetsområdet elevhälsa har införts i skollagen. Den här utbildningen fokuserar på att gå igenom reglerna om sekretess för elevhälsan och skolan i övrigt – hur de är uppbyggda, hur de skiljer sig åt och hur det påverkar förutsättningarna för samverkan. Utbildningen, som hålls av Mikael Hellstadius, ger även grundläggande kunskaper om allmänna regler kring offentlighet och sekretess. Utbildningsdagen består av en kurs samt gruppövningar med fördjupning i praktiska exempel. Dagen avslutas med frågeställningar som kan ha uppstått under utbildningen. Enstaka frågor inom dessa områden? Skolans jurist är en rådgivningstjänst för både förskola, grundskola och gymnasium där Mikael Hellstadius erbjuder rådgivning om alla juridiska frågor inom skolområdet. Alltid tillgänglig, alltid uppdaterad och dessutom kostnadseffektivt.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer