Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen

Uppdragsutbildning

Det är viktigt att läsförståelseundervisning, undervisning i begrepp och textproduktion inte endast äger rum i svenskundervisningen. Ambitionen är att eleverna ska lära för livet och att de ska utveckla sitt ordförråd, använda och öva sina läs- och skrivstrategier i skolans samtliga ämnen. Det är också viktigt att lärare i andra ämnen inte bortser från vilken avgörande roll språket och en språklig medvetenhet har för att göra undervisningen begriplig och utvecklande för eleverna. Det ämnesspecifika språket behöver tränas medvetet och regelbundet i alla skolämnen. Kursen ger: kunskap om ett fruktbara språkutvecklande arbetssätt med anknytning till aktuell forskning och Vygotskijs teorier om lärande introduktion till olika lässtrategier och samtalets betydelse för språkutveckling förslag på hur man kan använda modellering, läs- och skrivstrategier, olika verktyg och begreppsträning i sin undervisning oavsett ämne inspiration och förslag på samarbeten mellan lärare av olika kategorier Kursen vänder sig till alla lärare och skolledare.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer