Sverige
Privatperson Logga in

Dokumentation i skolan

Uppdragsutbildning

Skolans krav på allehanda dokumentation ökar. Här ges du både kunskap och verktyg för att mer effektivt och med ökad trygghet kunna arbeta med den dokumentation som krävs. Under senare år har kraven på dokumentation i skolan hela tiden ökat. Det gäller främst dokumentation kopplat till enskilda elever men även dokumentation av verksamheten i stort. Dokument som individuell utvecklingsplan, individuell studieplan och åtgärdsprogram har fått en allt starkare ställning och ett nytt betygssystem har införts med fler betygssteg och betyg i fler årskurser. Den nya skollagen innebär också utökade dokumentationskrav avseende bl.a. olika typer av ingripanden mot elever, arbetet mot kränkande behandling samt hantering av klagomål som riktats mot verksamheten. Under hösten 2012 kommer riksdagen också sannolikt att besluta att det ska införas en anmälningsplikt om missförhållanden på skolans område motsvarande Lex Sarah och Lex Maria på äldreomsorgens och hälso- och sjukvårdens områden. För att kunna arbeta effektivt med den dokumentation som krävs enligt styrdokumenten, och för att detta arbetet inte ska ta upp en orimligt stor del av arbetstiden, är det viktigt att ha goda kunskaper om vilka krav som ställs på dokumentationen. Syftet med kursen är att förmedla kunskap om innehållet i, och bakgrunden till, olika regler om dokumentation och att därigenom ge verktyg till deltagarna att mer effektivt och med ökad trygghet kunna arbeta med dessa frågor. Områden som tas upp under kursen är bland annat: åtgärdsprogram IUP individuell studieplan betyg arbetet mot kränkande behandling ingripanden mot elever offentlighet och sekretess arkivering Enstaka frågor inom dessa områden? Skolans jurist är en rådgivningstjänst för både förskola, grundskola och gymnasium där Mikael Hellstadius erbjuder rådgivning om alla juridiska frågor inom skolområdet. Alltid tillgänglig, alltid uppdaterad och dessutom kostnadseffektivt.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer