Sverige
Privatperson Logga in

Digital workshop i kooperativt lärande

Uppdragsutbildning

Tvådagarskurs utspridd på två tillfällen Kooperativt lärande i klassrum och digitala miljöer - en distanskurs med handledning och praktiska tips! Kursbeskrivning Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till inkludering, elevaktivitet, engagemang, social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning. Arbetssättet utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet. Kursen består av en inledande digital träff (09.00 - 16.00), uppdrag att genomföra i klassrummet och en uppföljande digital träff (09:00 - 16:00). Kursens upplägg utgår från ett handlingsbaserat lärande där pedagogen får utbildning och därefter prövar kooperativt lärande i sin undervisning. På den inledande träffen får deltagarna testa på kooperativt lärande och diskutera möjliga egna utvecklingsområden. Deltagarna får kunskap om kooperativa strukturer och strategier som kan användas direkt i klassrummet och i digitala miljöer. Deltagarna får utifrån denna kunskap skapa en planering med stöd av kurskamrater utifrån ett uppdrag för sin egen undervisning som ska kunna genomföras med elever. Kursen fortsätter med ytterligare en digital heldag där deltagarna får diskutera det de prövat, dela erfarenheter och får stöd i att gå vidare. Nya strukturer och strategier testas och deltagarna får stöd kring utmaningar och frågor. Efter dag 2 får deltagarna fler uppdrag som kan användas i undervisningen. Mål Kunskap om och strategier för hur du som pedagog kan aktivera eleverna som lärresurser för varandra. Utökad didaktisk repertoar i form av strategier för fungerande grupparbete. Kunskap om hinder och möjligheter med olika arbetsmetoder. Förslag på och möjlighet att pröva fungerande strategier för att skapa en undervisningsgemenskap. Övning i att göra medvetna val kring vilken undervisning som passar i vilken situation. Kunskap om hur kooperativt lärande kan användas med digitala verktyg. Tillfälle 1 Vad är kooperativt lärande? Hur kan det se ut? Klassexempel från olika åldrar. Testa på strukturer och strategier. Planera för kooperativt arbete i din egen undervisning. Tillfälle 2 Vad vet jag nu? Redovisa vad som skett och de utmaningar jag stött på. Hur löser man dem? Hur kan man arbeta med grupper i undervisningen? Hur går jag vidare? Genomförande Digital workshop 2 dagar I kursavgiften ingår boken Kooperativt lärande i praktiken (Fohlin, Wilson 2018). Målgrupp Alla lärare i grundskolan och gymnasiet.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer