Privatperson Skola / Företag

Friluftssport och äventyrsidrott

Skickas följande arbetsdag

232 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Vandra, klättra eller paddla i naturpräglade landskap blir tävlingar i multisport. Samtidigt blir sådant som kiting och brädsporter upplevelseorienterade och tävlingskritiska. Aktiviteter friställs också alltmer från landskapet genom äventyrsbad och klätterväggar, skidåkning inomhus och forspaddlingsbanor med vattenpumpar. Håller friluftslivet och naturen – som i skidåkning på natursnö, skogsvandringar och paddling på forsens och havets villkor – att helt tappa sin betydelse? Eller är det i s...

Författare

Klas Sandell

Klas Sandell är professor i kulturgeografi vid Karlstads universitet, gästprofessor vid lärarutbildningen, Stockholms universitet och tidigare bl.a...

Johan Arnegård

Johan Arnegård är utbildad idrottslärare, fil.dr i pedagogik och undervisar vid GIH - Gymnastik och idrottshögskolan.Hans forskningsintressen rör f...

Erik Backman

Erik Backman är fil.dr och lektor i utbildningsvetenskap med inriktning idrott, fritid och lärande och verksam vid Gymnastik- och Idrottshögskolan ...

Søren Andkjær

Søren Andkjær är fil.dr och lektor vid Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Søren undervisar och forskar i friluftsliv med fokus...

Urban Axelsson

Urban Axelsson är lärare vid Campus Åre där han arbetar med ”Outdoor and adventure management”, en utbildning som drivs av Mittuniversitet i Åre. A...

Thomas Blom

Thomas Blom är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet. Han fördelar sin arbetstid med att dels undervisa och forska inom turismvetenskap...

Mattias Boman

Mattias Boman är docent i ekonomi vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetar med miljö- och na...

Åsa Bäckström

Åsa Bäckström är fil.dr i pedagogik och lektor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Hon har forskat om ungdomskultur...

Kicki Eriksson

Kicki Eriksson är rektor och lärare vid Campus Åre där hon arbetar med yrkesutbildningar inom turism, ”outdoor” och ”event”. Eriksson är utbildad i...

Adam Felton

Adam Felton är forskarassistent vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Felton är ekolog och bedriv...

Jonas Forsmark

Jonas Forsmark är friluftspedagog utbildad i England och är verksam som friluftsentreprenör. Han har tidigare säsongsarbetat inom friluftsindustrin...

Johnny Nilsson

Johnny Nilsson är docent och lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm och gästprofessor vid Norges Idrottshögskola i Oslo. Hans forsk...

Mats Nilsson

Mats Nilsson är universitetsadjunkt samt doktorand och verksam vid Karlstads universitet. Han har tidigare skrivit ett flertal böcker och vetenskap...

Alf Odden

Alf Odden är fil.dr i geografi och Associate Professor vid Studium i friluftsliv, natur- og kulturveiledning vid Høgskolen i Telemark, Norge. Han h...

Christian Persson

Christian Persson är universitetsadjunkt vid Linnéuniversitetet, Växjö-Kalmar. Han har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med friluftsfrågo...

Jan Seger

Jan Seger är med.dr och lektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Han undervisar i ledarskap, friluftsliv och träningslära samt har m...

Bjørn Tordsson

Björn Tordsson är fil.dr och Associate Professor vid Studium i friluftsliv, natur- og kulturveiledning vid Høgskolen i Telemark, Norge, där han spe...

Bo Weslien

Bo Weslien är huvudvägledare på kursen Friluftliv-hantverk-ledarskap vid Sjöviks folkhögskola. Weslien är speciellt intresserad av skogslivet förr ...

Anna Westberg Broström

Anna Westberg Broström är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap och verksam vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen på Stockholms universite...

Johan Öhman

Johan Öhman är professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen vid detta universit...

Marie Öhman

Marie Öhman är biträdande professor i idrott med didaktisk inriktning vid Örebro universitet och har undervisat på lärarutbildningen i över 20 år. ...

Erik Ahlström

Erik Ahlström är upphovsman till de första ”tävlingarna” inom friluftsbranschen i Sverige som Kebnekaise Classic (skidalpinism), bergsmaraton (BAMM...

Kalle Bern

Kalle Bern jobbar som journalist och gör bland annat cykeltidningen Kadens. Har tidigare guidat på cykel, skidor och till fots. Han är särskilt int...

Peter Ekström

Peter Ekström är f.d. sprintkanotist och ordförande i Svenska Kanotförbundets surfskikommitté. Under sina många år som aktiv landslagsman erövrade ...

Lars Karlöf

Lars Karlöf är fil.dr och forskningschef vid SWIX Sport AS, Norge. Företaget utvecklar och säljer vintersportutrustning och är mest kända för sina ...

Mikael Lindnord

Mikael Lindnord är elitaktiv multisportare, coach, egenföretagare inom sportevent och föredragshållare. Lindnord har arrangerat stora multisporttäv...

Camilla Lundborg

Camilla Lundborg är folkhögskollärare och verksam vid Kjesäters folkhögskola. Hon har tidigare varit scout och scoutledare. Lundborg är särskilt in...

Suzanne Lundvall

Suzanne Lundvall är docent i idrottsvetenskap med inriktning mot pedagogik vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, GIH. I sin forskning ha...

Reider J Mykletun

Reidar J. Mykletun är professor i organisationspsykologi vid Universitetet i Stavanger i Norge. Hans forskning handlar om arbetsliv, entreprenörska...

Anders Tysk

Anders Tysk är generalsekreterare och idégivare till Vikingarännet. Han har varit verksam som mångårig färdledare och israpportör inom Stockholms s...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer