Sverige
Privatperson Logga in

Implementering av barnkonventionen i skolan

Uppdragsutbildning

Målgrupp Skolledare och personal inom elevhälsa. Om utbildningen Barnkonventionen är från 1 januari 2020 en del av svensk lag. För att det ska få betydelse måste ett implementeringsarbete genomföras. I denna utbildning får deltagarna fördjupad kunskap om barnkonventionen och stöd i sitt implementeringsarbete. Under utbildningen får deltagarna övergripande kunskaper om barnkonventionen och vad det innebär att implementera barnkonventionen i den egna verksamheten. Utbildningen varvas med teori, reflektioner och diskussioner. Dag 1 Innehåll: Barnkonventionens bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Vad blir skillnaden i skolans och elevhälsans verksamhet? Barnkonventionens innehåll. Barnkonventionens grundprinciper och barnsyn. Barnkonventionen i förhållande till skollagen och innebörder i barnkonventionens barnsyn i det praktiska arbetet med barn och unga i skolan. Mål med en rättighetsbaserad skola och elevhälsa. Implementering av ett rättighetsbaserat arbete i verksamheten. Dag 2 Innehåll: Upprätta en handlingsplan för den egna verksamheten utifrån Sveriges Strategi (2010) att stärka barnets rättigheter i Sverige. Hur ska verksamheten arbeta formellt med prövningar av barnets bästa/barnkonsekvensanalyser enligt artikel 3? På vilket sätt kan verksamheten ge barn och elever delaktighet och inflytande? Hur ska vi i vårt arbete förmedla och leva barnkonventionens barnrättsperspektiv och barnsyn utifrån grundprinciperna? Hur ska vi utvärdera vårt arbete och utveckla verksamhetens barnrättsperspektiv och barnsyn? Mellan tillfällena ges deltagarna uppgifter. I avgiften ingår boken ”Implementering av barnkonventionen - med hjärna och hjärta” (2019, Studentlitteratur) Genomförande Två heldagar

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer