Sverige
Privatperson Logga in

Utveckla elevhälsan

Seminarium

MÅLGRUPP Elevhälsopersonal (skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, skolpsykologer och annan elevhälsopersonal) som är nya i skolans värld, eller som vill få mer kunskap om elevhälsans och skolans uppdrag. OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Ett välfungerande elevhälsoarbete kräver kännedom om elevhälsans och skolans uppdrag, våra styrdokument samt viktiga begrepp. Vad innebär det att utifrån våra olika professioner arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande? Dessa 3 fristående seminarier (Elevhälsans uppdrag, Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete samt Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete) ger dig som elevhälsopersonal en god grund och konkreta verktyg för ett elevhälsoarbete i enlighet med skollagens intentioner. GENOMFÖRANDE 3 st fristående digitala seminarier 1 timme/seminarium 19 februari Elevhälsans uppdrag Vad är den samlade elevhälsans uppdrag? Vad är respektive professions uppdrag? Hur skiljer det sig att arbeta inom skolan jämfört med andra organisationer? 19 mars Förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete ”Elevhälsans ska främst arbete förebyggande och hälsofrämjande”. Vad innebär det och hur ska vi jobba för att göra främjande och förebyggande insatser som ger effekt? 16 april Elevhälsans systematiska kvalitetsarbete Vi fördjupar oss i hur vi kan utvärdera vårt arbete och prioritera och utvärdera våra insatser. MÅL Kunskap om styrdokument, roller och centrala begrepp, samt konkreta forskningsbaserade metoder och rutiner för att utveckla det förebyggande arbetet.

Seminarietillfällen

Du som undervisar eller arbetar inom utbildningssektorn kan boka seminarietillfällen. Vänligen logga in nedan.

Logga in

Om du som privatperson är intresserad av att delta på ett seminarium, kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Digital utbildning

2021-04-16, 13.30 - 14.30

295 kr
exkl moms
Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer