Elevhälsa, stöd och samverkan

Uppdragsutbildning

Juridik och fokus kring elevhälsan Elevers rätt till stöd och särskilt stöd för att nå så långt som möjligt mot utbildningens mål är centrala delar av skolans verksamhet som berör de allra flesta som arbetar i skolan. Elevhälsan är ett nytt verksamhetsområde i skolan som har en central roll när det gäller att ge elever så bra förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan. Ett viktigt fokus för elevhälsan är samverkan, dels inom elevhälsan men också mellan elevhälsan och övriga skolan. Samtidigt finns omfattande och komplicerade regler om sekretess i skolan som på olika sätt påverkar förutsättningarna för samverkan. Den här utbildningen fokuserar på att gå igenom reglerna om stöd/särskilt stöd, elevhälsa samt sekretess för elevhälsan och skolan i övrigt – hur de är uppbyggda, hur de skiljer sig åt för olika verksamheter och funktioner i verksamheten samt hur det påverkar förutsättningarna för samverkan. Syftet är att ge deltagarna praktiska verktyg för att kunna utforma en så bra verksamhet som möjligt. Utbildningsdagen består av en kurs samt gruppövningar med fördjupning i praktiska exempel. Dagen avslutas med frågeställningar som kan ha uppstått under utbildningen. Enstaka frågor inom dessa områden? Skolans jurist är en rådgivningstjänst för både förskola, grundskola och gymnasium där Mikael Hellstadius erbjuder rådgivning om alla juridiska frågor inom skolområdet. Alltid tillgänglig, alltid uppdaterad och dessutom kostnadseffektivt.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer