Sverige
Privatperson Logga in

Att vända elevhälsan (digital workshop)

Seminarium

MÅLGRUPP Personal i Grundskola och Gymnasium, Skolledare, Rektor, Verksamhetschefer, elevhälsan (specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterskor och skolläkare). OM WORKSHOPEN Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Att ställa om arbetet och hitta rutiner för att leva upp till skollagens formulering är en utmaning. Denna workshop är processorienterad med syfte att utveckla elevhälsans arbete i enlighet med styrdokument och forskning. Vi arbetar med styrdokument och forskning avseende skolans och elevhälsans uppdrag och framgångsrik skolutveckling. Deltagarna får redskap för att genomföra utvecklingsarbetet. Vid genomförd utbildning erhåller deltagaren kursintyg. Examination sker genom det egna utvecklingsarbetet. GENOMFÖRANDE Workshop: 2 halvdagars workshop för rektorer och elevhälsopersonal. Övningar och samtal varvas med föreläsningar. Deltagarna får ta del av praktiknära exempel och konkreta verktyg för utveckling av elevhälsoarbetet. Tillfälle 1: Elevhälsans styrdokument och uppdrag, att skapa samsyn och en organisation för förebyggande och hälsofrämjande arbete. Verktyg för att göra en nulägesanalys av det egna elevhälsoarbetet. Tillfälle 2: Verktyg för att utveckla elevhälsoarbetet i enlighet med styrdokumentens intentioner baserat på forskning om välfungerande skolor, elevhälsa och organisationer. Eget arbete mellan utbildningstillfällena. I kursavgiften ingår boken Elevhälsoarbete för specialpedagoger: en handbok. (Maja Lindqvist, Studentlitteratur, 2017.) LITTERATUR Lindqvist, M. Elevhälsoarbete för specialpedagoger: en handbok. Studentlitteratur, 2017. Henriksson, O., Valsö, M., m.fl. Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika team. Natur & Kultur, 2017. Guvå, G., & Hylander, I. Elevhälsa som främjar lärande: om professionellt arbete i retorik och praktik. Studentlitteratur, 2017. MÅL Kunskap om styrdokument, samt konkreta forskningsbaserade verktyg för att utveckla elevhälsans arbete.

Seminarietillfällen

Du som undervisar eller arbetar inom utbildningssektorn kan boka seminarietillfällen. Vänligen logga in nedan.

Logga in

Om du som privatperson är intresserad av att delta på ett seminarium, kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Digital utbildning

2021-03-16, 9.00 - 12.00

1495 kr
exkl moms
Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer