Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning

Skickas följande arbetsdag

282 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Elever kan bara lära sig nya saker genom att bygga på det de redan vet och sina tidigare erfarenheter. Detta är en viktig utgångspunkt i konstruktivismen. Samtidigt är naturvetenskapen ofta abstrakt till sin karaktär. Hur kan vi som lärare skapa miljöer och situationer i naturvetenskapsundervisningen där våra elever ges möjlighet att dra nytta av sina tidigare kunskaper och inne­boende resurser? Ett sätt att åstadkomma detta är att använda sig av modeller, analogier och metaforer i undervisni...

Information

ISBN:

9789144090009

Utgivningsår:

2013

Artikelnummer:

37295-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

226

Författare

Jesper Haglund

Jesper Haglund är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik. Han disputerade 2012 vid Linköpings universitet på avhandlingen Analogical reasoning in sc...

Fredrik Jeppsson

Fredrik Jeppsson, fil.dr i naturvetenskapernas didaktik, arbetar som postdoktor vid Linköpings universitet. Han disputerade vid Linköpings universi...

Madelen Bodin

Madelen Bodin arbetar som forskare i fysikdidaktik på Umeå universitet. Hon disputerade 2012 med avhandlingen Computational problem solving in univ...

Michal Drechsler

Michal Drechsler arbetar som lektor i kemididaktik vid Karlstads universitet. Han disputerade 2007 med avhandlingen Models in chemistry education –...

Niklas Gericke

Niklas Gericke är fil.dr i biologi med didaktisk inriktning och lektor på Karlstads universitet. Han är engagerad i forskning om läroböcker, vetens...

Roland Kjellander

Roland Kjellander är professor i fysikalisk kemi vid Göteborgs universitet. Hans forskningsområde är statistisk mekanik, särskilt vätsketeori, och ...

Daniel Orraryd

Daniel Orraryd har arbetat som gymnasielärare i naturkunskap, biologi och kemi under tio års tid. Sedan 2011 är han doktorand i naturvetenskapernas...

Carl-Johan Rundgren

Carl-Johan Rundgren är fil.dr i naturvetenskapernas didaktik och docent vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik v...

Mari Stadig Degerman

Mari Stadig Degerman är lektor vid Mälardalen högskola, Eskilstuna. Hennes forskningsintressen rör universitetsstudenters meningsskapande av moleky...

Helge Strömdahl

Helge Strömdahl är professor emeritus i naturvetenskapernas didaktik och tidigare FontD:s föreståndare och vetenskaplige ledare.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer