Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter

Uppdragsutbildning

Omkastningar, osäkerhet på symboler och bristande spatial förmåga är några av de problem som elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ofta har. Bakomliggande faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter påverkar också lärandet i matematik. För att hjälpa elever med den här typen av problem bör undervisningen i matematik bygga på multisensorisk och varierad inlärning som aktiverar så många sinnen som möjligt. Matematik för elever med läs- och skrivsvårigheter syftar framför allt till att öka medvetenheten om olika problem och svårigheter som kan dyka upp. Kursledarna Per Berggren och Maria Lindroth förespråkar en konkret och laborativ matematik som utgångspunkt för gemensam problemlösning och de ger exempel på uppgifter som utmanar alla elever på deras individuella nivå. De lyfter även fram förslag på kompensatoriska hjälpmedel och arbetssätt. Kursen vänder sig i första hand till dig som undervisar i matematik i årskurs 4–9.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer