Sverige
Privatperson Logga in

Vetenskapande skola

Uppdragsutbildning

MÅLGRUPP Utvecklingsledare, lärledare och förstelärare som arbetar med praktiskt utvecklingsarbete i förskola, grundskola och gymnasium. Även skolledare, specialpedagoger och kvalitetschefer med formellt ansvar för vetenskaplig grund. OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Enligt skollagen ska utbildning bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En självklarhet, men hur ska det gå till i praktiken? På Chalmers har ny metodforskning lett fram till konkreta arbetssätt som ger nyckelpersoner på skolor stöd i att leda forskningsarbetet. Lärledare designar handlingsorienterande uppdrag som många lärare sedan prövar i sina klassrum. Effekterna dokumenteras sedan systematiskt och analyseras av alla. Arbetssättet möjliggör för lärledare, arbetslagsledare och förstelärare att stå på egna ben i vetenskapandet, med stöd från skolledare och specialpedagoger. Arbetssättet tillämpas idag hos ett 15-tal skolhuvudmän runt om i Sverige, och sprids nu allt bredare. Denna utbildning ger inblick i detta spännande arbete. GENOMFÖRANDE Föreläsning/workshop 3 timmar MÅL Utbildningen ger ett flertal konkreta arbetssätt som underlättar arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet på en skola eller på huvudmannanivå. Deltagarna får också med sig en vision och målbild kring olika positiva effekter som kommer med en skola på vetenskaplig grund.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer