Sverige
Privatperson Logga in

Fysisk lärmiljö

Seminarium

ÄR NI 5 ELLER FLERA DELTAGARE, kontakta oss för offert på uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅLGRUPP Personal i grundskola, gymnasium, särskola, samt till rektorer, skolledare och annan personal på huvudmannanivå som arbetar med lokalfrågor i skolan. OM UTBILDNINGEN/SEMINARIET Den fysiska lärmiljön hjälper eller stjälper koncentration, minne, språkutveckling och samarbete, den ökar eller minskar risken för diskriminering och kränkningar. Genom att medvetet nyttja och anpassa den fysiska lärmiljön ökar tillgänglighet och likvärdighet. En god fysisk lärmiljö ökar lärande och trivsel och förbättrar både elevers och lärares arbetsmiljö. Den fysiska lärmiljön har en inverkan på alla elevers lärande och hälsa, men effekten är stört på elever med npf (neuropsykiatriska funktionstillstånd), andra funktionsnedsättningar som hörsel och syn, svenska som andra språk och psykisk ohälsa. Utbildningen omfattar följande delar: Fysisk lärmiljös inverkan på lärande Fysisk lärmiljö och arbetsro Fysisk lärmiljö och trygghet Klassrum Skolans övriga lokaler Möblera och organisera inför terminsstart Inför renovering, ombyggnation och nybyggnation GENOMFÖRANDE Digital föreläsning halvdag. Teori varvas med övningar och diskussioner. MÅL Forskningsbaserad kunskap om hur den fysiska lärmiljön påverkar lärande, trygghet och arbetsro, samt verktyg för att utveckla den fysiska lärmiljön för att förbättra både elevers och lärares arbetsmiljö.

Seminarietillfällen

Du som undervisar eller arbetar inom utbildningssektorn kan boka seminarietillfällen. Vänligen logga in nedan.

Logga in

Om du som privatperson är intresserad av att delta på ett seminarium, kontakta kundservice så hjälper vi dig.

Digital utbildning

2021-01-08, 9.00 - 12.00

350 kr
exkl moms
Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer