Privatperson Logga in

Handledning i pedagogiskt arbete

Skickas följande arbetsdag

486 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Handledning i pedagogiska sammanhang har under senare år blivit en allt vanligare företeelse. Området är mångfasetterat och omspänner såväl handledning av elever, studenter och lärlingar i undervisning, utbildning och praktik som handledning av yrkesaktiva lärare i samtliga skolformer. För första gången samlas 21 av de främsta nordiska forskarna inom handledningsområdet i en gemensam antologi. Bidragen representerar olika sätt att uppfatta handledningsbegreppet och står för olika teoretiska a...

Information

Författare

Sven Persson

Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Hans forskningsintresse är riktat mot förskolan i ett samhällsperspektiv, för­skoleklasse...

Johan Näslund

Johan Näslund är universitetslektor vid Linköpings universitet, verksam som konsult och handledare för yrkesverksamma hjälpare. Hans kunskapsintres...

Anders Persson

Anders Persson är professor i sociologi respektive utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Han har publicerat en rad böcker, till exempel Skola...

Gunnar Handal

Gunnar Handal är professor och verksam vid Pedagogisk forskningsinstitutt vid Universitetet i Oslo.

Karin Rönnerman

Karin Rönnerman är professor i pedagogik och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forsknings...

Peter Emsheimer

Peter Emsheimer är lektor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm med särskild inriktning på handledning och utveckling av lärarutbildning.

Elisabet Jernström

Elisabet Jernström är fil.dr i lärande, och har tidigare varit anställd vid Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet. Hon arbetar numera so...

Ann Ahlberg

Ann Ahlberg är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet och vid Högskolan i Jönköping. Hon har varit verksam som lärare och specialpe...

Christer Brusling

Christer Brusling är professor emeritus i pedagogik vid Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier. Hans forskning handlar i huvudsak om läraru...

Steinar Kvale

Steinar Kvale var professor i pedagogisk psykologi och föreståndare för Center for kvalitativ metodeudvikling vid Aarhus Universitet samt biträdand...

Liv Gjems

Liv Gjems är verksam vid avdelningen för lärarutbildning vid Høgskolen i Vestfold, Norge. Hon har lång erfarenhet av handledning av grupper inom sk...

Jitka Lindén

Jitka Lindén är professor emerita i psykologi och legitimerad psykolog. Hon tillhör pionjärerna när det gäller studier av forskarhandledning.

Edward Pajak

Edward F Pajak är professor i professionell utveckling för lärare vid John Hopkins universitetet i Baltimore, USA. Han är internationell expert ino...

Liv Sundli

Liv Sundli är första amanuensis i pedagogik vid Høgskolen i Oslo. Hon har lång erfarenhet som lärare och övningslärare i grundskolan, och som pedag...

Kaare Skagen

Kaare Skagen är professor i grundskolepedagogik vid Høgskolen i Oslo. Han är filosofie doktor i pedagogisk handledning. Skagen har skrivit en rad b...

Karin Alnervik

Karin Alnervik är förskollärare och lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University. Karins forskningsintre...

Kerstin Bladini

Kerstin Bladini är fil.dr i pedagogik samt utbildad förskollärare och special­pedagog. Hon arbetar som lektor vid institutionen för pedagogiska stu...

Kari Søndenå

Kari Søndenå är fil.dr och förstaamanuensis i pedagogikk vid Universitetet i Stavanger. Hon är professor II vid Høgskolen i Tromsø. Søndenå är utbi...

Anna-Lena Östern

Anna-Lena Østern är professor i dramapedagogik vid Jyväskylä universitet i Finland. Hennes forskningsområden är didaktik, läroplansteori och konstn...

Tomas Kroksmark

Tomas Kroksmark, legitimerad lärare och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Han har tidigare va...

Karin Åberg

Karin Åberg, lektor i pedagogik och verksam som forskare, handledare och handledarutbildare vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer