Hatrelaterade trauman

- bemötande, stöd och behandling

Skickas följande arbetsdag

286 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet och den psykologiska behandlingen av personer utsatta för hat i alla dess former, från vardagshändelser till grova brott. I boken fokuseras främst de hatutsatta minoritetsgrupperna, men den synliggör även förövarna. Boken tar sitt ursprung i arbetet med dessa personer inom skolvärlden, kriminalvården, socialtjänsten, RFSL och i egen praktik. Mot en teoretisk bakgrund och kliniska erfaren...

Boken belyser på ett lättfattligt sätt både de hatutsatta och förövarna samt är rik på fallbeskrivningar. Genom att både använda sig av en bred teoretisk referensram och kliniska erfarenheter bidrar författaren till en djuplodad kunskap och förtjänstfull problematisering av hatet i dess olika former.

Information

Författare:

Anneli Svensson

Illustratör:

Malinda Andersson

ISBN:

9789144110684

Utgivningsår:

2017

Artikelnummer:

39095-01

Upplaga:

Första

Sidantal:

172

Författare

Anneli Svensson

Anneli Svensson, socionom och leg. psykoterapeut, är en av initiativtagarna till RFSL:s Brottsofferjour. Sedan 2010 arbetar hon som privatpraktiser...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer