Privatperson Logga in

Lärande utvärdering - Digitalt

genom följeforskning

210 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Den här boken presenterar ett delvis nytt perspektiv på lärande utvärdering i interaktiva former. Frågan är hur man ska uppnå långsiktiga effekter, det vill säga en hållbar utveckling med hjälp av projekt. Detta är en viktig fråga inte minst i genomförandet av EU:s strukturfonder. I boken förankras begreppen kring lärande utvärdering i teori men huvuddelen av kapitlen utgår från exempel på lärande utvärdering och resonerar kring dessa. Viktiga delar i utvärderingsprocessen är exempelvis forsk...

Författare

Lennart Svensson

Lennart Svensson är professor i sociologi vid Linköpings universitet och en av forskningsledarna vid HELIX VINN, som är ett Centre of Excellence. H...

Göran Brulin

Göran Brulin är professor och forskare i arbetsorganisation vid Arbetslivsinstitutet och vid Institutionen för industriell ekonomi vid KTH. Han har...

Sven Jansson

Sven Jansson är Nationell samordnare och ansvarig för uppföljning och utvärdering vid Svenska ESF-rådet. Han har en mycket lång erfarenhet av struk...

Karin Sjöberg Forssberg

Karin Sjöberg Forssberg, fil.lic. i pedagogik och doktorand i teknik och hälsa, KTH. Forskningsintressen är förändrings- och utvecklingsarbete, frä...

Mats Andersson

Mats Andersson har tidigare arbetat som utvecklingsledare vid FoU-centrum APeL och arbetar idag på svenska ESF-rådet. Som utvecklingsledare har Mat...

Klara Arnberg

Klara Arnberg är fi l. lic och doktorand i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Under hösten 2008 har hon därtill arbetat med en utredning på u...

Ann-Kristin Bergquist

Ann-Kristin Bergquist är doktor i ekonomisk historia arbetar som forskare och lärare vid ekonomiskhistoriska institutionen, Umeå universitet. I fok...

Lennart Delander

Lennart Delander är f.d. universitetslektor i nationalekonomi, hedersdoktor vid Växjö universitet och verksam vid Centrum för Arbetsmarknadspolitis...

Christina Ehneström

Christina Ehneström är sedan två år tillbaka utvärderingsansvarig på stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stift elsen. Tidigare har...

Liselotte Eriksson

Liselotte Eriksson är fi l. lic och doktorand i ekonomisk historia vid Umeå universitet. Under hösten 2008 har hon därtill arbetat med en utredning...

Agneta Halvarsson

Agneta Halvarsson är organisationsdoktorand vid Helix Excellence Centre, Linköpings universitet (www.liu.se/helix). Hon arbetar vid APeL FoU (www.a...

Ove K Vestman

Ove Karlsson Vestman är professor i pedagogik vid Mälardalens högskola och en av forskningsledarna vid Utvärderingsakademin (UA) som bedrivs i sama...

Bodil Landstad

Bodil J. Landstad är universitetslektor i Rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund samt universitetslektor i Hälsovetenskap vid H...

Arja Lehto

Arja Lehto är utredare på den nya Diskrimineringsombudsmannen (fd JämO) och doktorand i sociologi vid Uppsala universitet. Hon har fl erårig erfare...

Gudrun Molander

Gudrun Elinor Molander var under tiden 2000–2007 utvärderingschef hos Stift elsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stift elsen) i Stockhol...

Johanna Nählinder

Johanna Nählinder är filosofie doktor och lektor vid Linköpings universitet samt forskare vid HELIX VINN Excellence Centre. Hon disputerade 2005 vi...

Inger Olsson

Inger Olsson är universitetsadjunkt och doktorand på Institutionen för Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet. Hon undervisar i utvärderingsmetodik o...

Jan Ottosson

Jan Ottosson är professor i ekonomisk historia vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Han disputerade 1993 på en avhandlin...

Mikael Rundqvist

Mikael Rundqvist är fi losofi e doktor i statsvetenskap. Han är verksam vid Linköpings universitet som biträdande föreståndare för REMESO, som är e...

Sofia Nordmark

Ann Öhman

Ann Öhman Sandberg är doktorand vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping (www.hlk.hj.se). Hon är också anställd på APeL som är ett Fo...

Ragnar Andersson

Ragnar Andersson är doktorand vid Tema kultur och samhälle vid Linköpings universitet. Han är även verksam som forskare vid institutet REMESO (”REs...

Per-Erik Ellström

Per-Erik Ellström är professor i pedagogik med inriktning mot utbildning och lärande i arbetslivet. Han är också chef för det tvärvetenskapliga HEL...

Anna Fogelberg Eriksson

Anna Fogelberg Eriksson är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Hon är även ...

Jonas Månsson

Jonas Månsson är ämneslärare i matematik och docent i nationalekonomi. Han är verksam dels vid Arbetslivsinstitutet Gotland, dels vid Växjö univers...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer