Beroendemedicin

Skickas följande arbetsdag

492 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Beroendemedicin är en grundläggande lärobok som beskriver verknings­mekanismer och effekter av beroendeframkallande medel, riskfaktorer för beroendeutveckling samt olika behandlingsmetoder. Den har en neurobiologisk, biomedicinsk, farmakologisk och klinisk ansats. Författarna representerar den främsta expertisen i landet inom sina respektive områden. I denna upplaga har nya kapitel tillkommit, bland annat om sprututbyte för personer som injicerar droger och om begreppet matberoende. Samtliga ...

Författare

Johan Franck

Johan Franck, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet, med inriktning mot klinisk beroendeforskning och läkemedelsutveckling.

Ingrid Nylander

Ingrid Nylander, professor i farmakologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot experimentell neurobiologisk och farmakologisk forskning.

Olof Beck

Olof Beck, professor, chefskemist, Klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet, Stockholm.

Kristina Berglund

Kristina Berglund, fil.dr, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg.

Solvig Ekblad

Solvig Ekblad, adjungerad professor, leg. psykolog, enhetschef, Cultural MedicineInstitutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME),...

Maria Ellgren

Maria Ellgren, med.mag., med.dr, Stockholm.

Ulf J. Eriksson

Ulf J. Eriksson, professor, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, Uppsala.

Charlotte Erlanson-Albertsson

Charlotte Erlanson-Albertsson är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hennes forskningsintresse är aptitkontroll, med ...

Claudia Fahlke

Claudia Fahlke, professor, leg. psykolog, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg.

Hans Gilljam

Hans Gilljam, professor emeritus, leg. läkare, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm.

Leif Grönbladh

Leif Grönbladh, med.dr, forskare och FM, Beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset och Neurocentrum, Uppsala universitet, Uppsala.

Mona Göransson

Mona Göransson, legitimerad barnmorska, medicine doktor, Conturkliniken, Stockholm.

Mathias Hallberg

Mathias Hallberg, docent, universitetslektor, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, avdelningen för biologisk beroendeforskning, Uppsala uni...

Anders Helander

Anders Helander, adj. professor, sjukhuskemist, Klinisk kemi och Klinisk farmakologi, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska institutet, ...

Orsolya Hoffman

Orsolya Hoffmann, med.dr, överläkare, specialist i psykiatri, Beroendecentrum, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Anders Håkansson

Anders Håkansson, leg läkare, docent, Beroendecentrum Malmö och Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, avdelningen för psykiatri, Lunds unive...

Elisabet Jerlhag Holm

Anders Håkansson, leg läkare, docent, Beroendecentrum Malmö och Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, avdelningen för psykiatri, Lunds unive...

Kai Knudsen

Kai Knudsen är djungerad universitetslektor och överläkare vid Göteborgs Universitet och har arbetat med intensivvård och akuta förgiftningar i mer...

Martin Kåberg

Martin Kåberg, överläkare psykiatri, specialistläkare infektionsmedicin, Capio Maria och Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Håkan Leifman

Håkan Leifman, fil.dr, direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Stockholm.

Christer Lidman

Christer Lidman, docent, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Åsa Magnusson

Åsa Magnusson, med.dr, adjunkt, Karolinska Institutet och överläkare vid Beroendecentrum Stockholm.

Marja Mattila Evenden

Marja Mattila-Evenden, M.D., PhD, assistant professor, Charles O’Brien Treatment Center for Addiction, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pe...

Fred Nyberg

Fred Nyberg, professor, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, avdelningen för biologisk beroendeforskning, Uppsala universitet, Uppsala.

Lars Oreland

Lars Oreland, professor emeritus, Institutionen för neurovetenskap, Farmakologi, Uppsala universitet, Uppsala.

Erika Roman

Erika Roman, docent, universitetslektor, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Neuropharmacology, Addiction & Behaviour, Uppsala univers...

Anne-Lie Svensson

Anne-Lie Svensson, med.dr, universitetslektor, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Neuropharmacology, Addiction & Behaviour, Uppsala u...

Bo Söderpalm

Bo Söderpalm, Professor i psykiatri, överläkare, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Ingemar Thiblin

Ingemar Thiblin, överläkare, professor, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning och Institutionen för kirurgiskavetenskaper, enheten för rä...

Parri Wentzel

Parri Wentzel, docent, universitetslektor, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet, Uppsala.

Agneta Öjehagen

Agneta Öjehagen, leg. psykoterapeut, är professor i psykosocial forskning vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, psykia...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer