Evidensbaserad elevhälsa

Skickas följande arbetsdag

480 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Den svenska skolan har unika förutsättningar att ge alla elever en god utbildning och främja deras utveckling och hälsa. I det hälsofrämjande arbetet har skolan en viktig resurs i elevhälsan som når alla elever och leds av välutbildad personal. De goda förutsättningarna till trots visar internationella jämförelser att svenska elever inte bara upplever sig må sämre än unga i jämförbara länder utan även presterar sämre i de kunskapsprov som ingår i de internationella PISA-undersökningarna. Dett...

Evidensbaserad elevhälsa är mycket bra, omfattande och uppfyller väl sitt syfte.

Vill du veta mer?

Läs vår intervju med författaren Josef Milerad.

Information

Författare

Josef Milerad

Josef Milerad är barnläkare och docent i pediatrik med anknytning till Institutionen för barns och kvinnors hälsa vid Karolinska Institutet. Han är...

Carl Lindgren

Carl Lindgren är barnläkare, disputerad inom neonatologi, men också med erfarenhet av arbete inom habilitering, och har sedan 2006 arbetat som barn...

Linda Beckman

Linda Beckman är lektor i folkhälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Karlstads universitet. Hon disputerade 2013 med sin avhandl...

Lars Cernerud

Lars Cernerud är läkare, specialist i pediatrik och i skolhälsovård samt docent i folkhälsovetenskap. Han var skolöverläkare i Stockholm under mång...

Yvonne D-Wester

Yvonne D-Wester är auktoriserad socionom med en bakgrund som första skolkurator i Stockholms stad och ordförande i Sveriges Skolkuratorers förening...

Elisabeth Fernell

Elisabeth Fernell är barnneurolog och habiliteringsläkare med kliniskt arbete vid enheten för barnneuropsykiatri på Drottning Silvias barn- och ung...

Louise Frisén

Louise Frisén är barnpsykiater och docent i barn- och ungdomspsykiatri vid Karolinska Institutet. Hon är medförfattare till ett sextiotal vetenskap...

Mats Granlund

Mats Granlund är leg. psykolog, fil.dr och professor i psykologi och handikappvetenskap vid forskningsmiljön CHILD vid Högskolan i Jönköping. Han h...

Malin Gren Landell

Malin Gren Landell är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har lett en statlig utredn...

Lars Hagenäs

Lars Hagenäs är barnläkare och docent i barnendokrinologi och verksam vid barnendokrinologiska enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Han har sp...

Johan Hallberg

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde i Köpings kommun. Han har sedan 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkul...

Einar Hellquist

Einar Hellquist är överläkare och tidigare chef för barnortopeden vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Han arbetar mycket med barn med idrottssk...

Helena Hervius Askling

Helena Hervius Askling är disputerad infektionsläkare och smittskyddsläkare i Sörmland. Hon är Smittskyddsläkarföreningens representant i Folkhälso...

Kajsa-Mia Holgers

Kajsa-Mia Holgers är professor och Socialstyrelsens vetenskapliga rådgivare inom hörsel- och balansrubbningar, tillika medicinsk rådgivare vid häls...

Stefan Hult

Stefan Hult är arbetsmiljöinspektör sedan 1991 vid Arbetsmiljöverket. Han arbetar vid distriktet i Malmö och har under många år bedrivit tillsyn in...

Lena Jacobson

Lena Jacobson är barnögonläkare med erfarenhet av synskadade barn från Tomteboda Resurscenter 1989–2003, och av kliniskt arbete som pediatrisk neur...

Håkan Jonsson

Håkan Jonsson är med.dr och överläkare i ortopedi. Han har de senaste tjugo åren arbetat med ryggkirurgi, och främst barns deformiteter, på ortoped...

Björn Kadesjö

Björn Kadesjö är barnläkare och var under många år verksam som skolöverläkare i Karlstad och sedan 2000 vid enheten för barnneuropsykiatri vid Drot...

Sven Klaesson

Sven Klaesson är barnläkare, med.dr och chef för verksamhetsområdet Kvinnor-Barn vid Södertälje sjukhus AB och har ett stort intresse för barn- och...

Fredrik Livheim

Fredrik Livheim är leg. psykolog och gjorde sin första vetenskapliga studie om stress bland ungdomar i skolmiljö 2004. Han är medskapare till olika...

Nils Lundin

Nils Lundin är specialist i barn- och ungdomsmedicin liksom i skolhälsovård samt har diplom i folkhälsokunskap. Han arbetar som enhetschef vid Hels...

Walter Osika

Walter Osika är docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, samt föreståndare för Center for Social Sustainability (CSS) vid Karolinska In...

Martin Ritzén

Martin Ritzén är professor emeritus vid Karolinska Institutet. Han har mycket lång erfarenhet av undervisning och handledning inom klinisk barnendo...

Elinor Schad

Elinor Schad är fil. dr i psykologi och leg. psykolog. Hon arbetar som lektor på institutionen för psykologi vid Lunds universitet med forskning, u...

Ylva Solders

Ylva Solders Wändahl är verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Lidingö stad och har tidigare verkat som skolsköterska på en grundskola...

Olle Söder

Olle Söder är barnläkare och professor i pediatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han är prefekt för Institutionen för kvinnors och barns h...

Eva Tideman

Eva Tideman är leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi och neuropsykologi samt docent vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. ...

Elisabet Wentz

Elisabet Wentz är specialist i barn- och ungdomspsykiatri och psykiatri och föreståndare för Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Hon är univers...

Magnus Wickman

Magnus Wickman är konsultläkare inom barnsjukvården Sörmland och senior professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Han är sp...

Eva Wigforss

Eva Wigforss, fil.dr, legitimerad logoped, universitetslektor vid Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet. Hon har ar...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer