Privatperson Logga in

Stroke

och cerebrovaskulär sjukdom

Skickas följande arbetsdag

412 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste somatiska orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna, och därmed en av våra allvarligaste folksjukdomar. Denna bok ger en bred översikt över epidemiologi, anatomisk och fysiologisk bakgrund, profylax, farmakologiska och interventionella behandlingsstrategier och prognos vid stroke och cerebrovaskulär sjukdom. I denna andra upplaga har materialet angående strokesjukdomens olika komplikationer och rehabilitering efter str...

Information

Illustratör:

Lena Lyons

ISBN:

9789144086583

Utgivningsår:

2007

Revisionsår:

2014

Artikelnummer:

32801-02

Upplaga:

Andra

Sidantal:

384

Författare

Anders Gottsäter

Anders Gottsäter är professor och överläkare i kärlmedicin, Kärlcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Arne Lindgren

Arne Lindgren, är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Per Wester

Per Wester, professor, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Institutionen för kliniska vetenskaper, K...

Peter Appelros

Peter Appelros är docent i neurologi och överläkare på Neurokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hans forskning fokuserar bland annat på fakto...

Katarina Björses

Katarina Björses är kärlkirurg och överläkare på Kärlcentrum, VO Thorax-Kärl Skånes universitetsjukhus i Malmö, och ansvarar för karotisverksamhete...

Mia von Euler

Mia von Euler, docent i neurologi, neurolog och klinisk farmakolog, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karol...

Elias Johansson

Elias Johansson är med. dr och ST-läkare vid Inst. kliniska neurovetenskaper/Umeå Strokecenter Umeå universitet i Umeå.

Lars Johan Liedholm

Lars Johan Liedholm är överläkare vid Neurocentrum/klinisk neurofysiologi, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Martin Malina

Martin Malina är docent, överläkare och sektionschef vid Kärcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Jan Malm

Jan Malm är professor, överläkare och stf prefekt vid Inst klinisk neurovetenskap/strokecenter, Umeå universitet i Umeå.

Thomas Mätzsch

Thomas Mätzsch är docent vid Kärlenheten, Kärnsjukhuset i Skövde.

Håkan Pärsson

Håkan Pärsson är docent och överläkare i kärlkirurgi vid Kirurgiska kliniken, Helsingborgs lasarettet i Helsingborg.

Alexandros Rentzos

Alexandros Rentzos är med. dr och specialistläkare vid Interventionell Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Timothy Resch

Timothy Resch är docent och överläkare vid Kärlcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen är specialist i rehabiliteringsmedicin, överläkare och professor vid Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabi...

Andreas Terént

Andreas Terént är professor och överläkare vid Neurologi och strokevård Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Gunnar Wikholm

Gunnar Wikholm är med. dr och överläkare vid Interventionell neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer