Stroke

och cerebrovaskulär sjukdom

Skickas följande arbetsdag

437 kr

inkl moms

Läs mer Stäng

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste somatiska orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna, och därmed en av våra allvarligaste folksjukdomar. Denna bok ger en bred översikt över epidemiologi, anatomisk och fysiologisk bakgrund, profylax, farmakologiska och interventionella behandlingsstrategier och prognos vid stroke och cerebrovaskulär sjukdom. I denna andra upplaga har materialet angående strokesjukdomens olika komplikationer och rehabilitering efter str...

Författare

Anders Gottsäter

Anders Gottsäter är professor och överläkare i kärlmedicin, Kärlcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Arne Lindgren

Arne Lindgren, är professor i neurologi vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Per Wester

Per Wester, professor, överläkare, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet samt Institutionen för kliniska vetenskaper, K...

Peter Appelros

Peter Appelros är docent i neurologi och överläkare på Neurokliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Hans forskning fokuserar bland annat på fakto...

Katarina Björses

Katarina Björses är kärlkirurg och överläkare på Kärlcentrum, VO Thorax-Kärl Skånes universitetsjukhus i Malmö, och ansvarar för karotisverksamhete...

Mia von Euler

Mia von Euler, docent i neurologi, neurolog och klinisk farmakolog, Avdelningen för klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Karol...

Ulf Havelius

Ulf Havelius är docent och överläkare vid Ögonkliniken Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Elias Johansson

Elias Johansson är med. dr och ST-läkare vid Inst. kliniska neurovetenskaper/Umeå Strokecenter Umeå universitet i Umeå.

Lars Johan Liedholm

Lars Johan Liedholm är överläkare vid Neurocentrum/klinisk neurofysiologi, Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Christer Lundqvist

Christer Lundqvist är överläkare vid Neurologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Erik Lundström

Erik Lundström är med.dr och sektionsöverläkare vid Neurologen, strokeavdelning R15, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Martin Malina

Martin Malina är docent, överläkare och sektionschef vid Kärcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Jan Malm

Jan Malm är professor, överläkare och stf prefekt vid Inst klinisk neurovetenskap/strokecenter, Umeå universitet i Umeå.

Veronica Murray

Veronica Murray är Med dr och Fellow of Royal College of Physicians of Edinburgh (FRCPE) vid Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vete...

Thomas Mätzsch

Thomas Mätzsch är docent vid Kärlenheten, Kärnsjukhuset i Skövde.

Ola Nilsson

Ola G. Nilsson är docent, överläkare och verksamhetschef vid VO Neurokirurgi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Bo Norrving

Bo Norrving är professor och överläkare vid VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Neurologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Hélène Pessah-Rasmussen

Hélène Pessah-Rasmussen är docent och överläkare vid VO Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Jesper Petersson

Jesper Petersson är docent, överläkare och verksamhetschef vid VO Neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö.

Håkan Pärsson

Håkan Pärsson är docent och överläkare i kärlkirurgi vid Kirurgiska kliniken, Helsingborgs lasarettet i Helsingborg.

Alexandros Rentzos

Alexandros Rentzos är med. dr och specialistläkare vid Interventionell Neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Timothy Resch

Timothy Resch är docent och överläkare vid Kärlcentrum, Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Roger Siemund

Roger Siemund är docent och överläkare vid VO Bild och Funktion, Sektion för neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen är specialist i rehabiliteringsmedicin, överläkare och professor vid Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabi...

Andreas Terént

Andreas Terént är professor och överläkare vid Neurologi och strokevård Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Johan Wasselius

Johan Wasselius är docent och specialistläkare Kärlcentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Gunnar Wikholm

Gunnar Wikholm är med. dr och överläkare vid Interventionell neuroradiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer