Privatperson Logga in

Kropp och genus i medicinen

Skickas följande arbetsdag

481 kr

exkl moms

Författarna behandlar här ur olika utgångspunkter ämnet kropp och genus i medicinen på ett aktuellt och övergripande sätt. De integrerar biologiska förklaringsmodeller i sociokulturella sammanhang och belyser hur genus/kön speglas i vardagslivets hälsa och ohälsa. Särskilt beaktas kvinnors och mäns livsvillkor, livssituation, livsstil, beteenden och hälsoförhållanden under livets lopp. Boken är avsedd för grundutbildningen inom läkar- och vårdutbildningar och för yrkesverksamma.

Författare

Birgitta Hovelius

Birgitta Hovelius, professor, specialist i allmänmedicin, Lunds universitet.

Eva Johansson

Eva E Johansson, Docent, universitetslektor, distriktläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin, Umeå.

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är professor i socialförsäkring vid Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Sven Ingmar Andersson

Professor Sven Ingmar Andersson är verksam vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Han är legitimerad psykolog med lång erfarenhet av u...

Carita Bengs

Carita Bengs är docent i sociologi vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon har varit involverad i flera tvärvetenskapliga projekt med...

Inger Blennow

Inger Blennow Med. dr, specialist i allmän psykiatri och leg. psykoterapeut, Lund.

Gunilla Carlstedt

Gunilla Carlstedt är läkare, med.dr och tidigare verksam som allmänläkare, samt inom psykiatri och socialmedicin. Sedan början av 1980-talet är hon...

Monica Christianson

Monica Christianson är universitetslektor, med.dr och barnmorska och anställd vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hennes forskning ä...

Ulla Danielsson

Ulla Danielsson, Distriktsläkare vid Ungdomshälsan i Umeå.

Karen Davies

Karen Davies Fil. dr och docent i sociologi vid Arbetslivsinstitutet i Malmö.

Adam Droppe

Adam Droppe, Fil. mag. och forskningsassistent vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Helene Ekström

Specialist i allmänmedicin och medicine doktor. Helene Ekström delar sin tid mellan arbete som distriktsläkare och handledare i bland annat forskni...

Carola Eriksson

Carola Eriksson, med.dr, leg. barnmorska vid Umeå universitet.

Kristina Eriksson

Kristina Eriksson, Fil. dr vid Centrum för genusvetenskap och Avdelningen för samhällsvetenskaplig genusforskning, Uppsala universitet.

Johanna Esseveld

Johanna Esseveld är professor emerita vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hon har speciellt intresserat sig för metodologiska frågor...

Annika Forssén

Annika Forssen är specialist i allmänmedicin och docent. Hon är verksam som universitetslektor i allmänmedicin på läkarutbildningen vid Umeå univer...

Katja Gillander-Gådin

Katja Gillander Gådin, Universitetslektor och med. dr vid Institutionen för vård och hälsovetenskap, Mitthögskolan i Sundsvall.

Anne Hammarström

Anne Hammarström Professor i folkhälsovetenskap med inriktning mot genusforskning vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för ...

Gun Heimer

Gun Heimer, professor i kvinnomedicin med särskild inriktning på våld mot kvinnor. Chef för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala uni...

Karin Henriksson-Larsén

Karin Henriksson-Larsén, Professor vid Idrottsmedicinska enheten, Norrlands universitetssjukhus och Umeå Universitet.

Gunnel Hensing

Gunnel Hensing är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet. Hon forskar om sjukfrånvaro, arbetsförmåga och återgång i arbete vid psykisk...

Olof Johnell

Olof Johnell, Professor i ortopedi, Universitetssjukhuset MAS, Malmö.

Anneli Kero

Anneli Kero Universitetslektor, med. dr vid Institutionen för socialt arbete och Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för obstetrisk gyneko...

Gunilla Krantz

Gunilla Krantz Universitetslektor, med. dr och leg. läk. vid Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet, Karolinska Institutet...

Ann Lalos

Ann Lalos är professor och verksam som avdelningschef för Obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet.

Mona Landin-Olsson

Mona Landin-Olsson är professor i endokrinologi och diabetes och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskningsintresse är diabetes, med specifik...

Staffan Lindeberg

Staffan Lindeberg, distriktsläkare, är docent i allmänmedicin vid Institutionen för medicin i Lund och har arbetat som allmänläkare i mer än 20 år....

Ingalill Morén Hybbinette

Ingalill Morén Hybbinette har erfarenhet av rehabilitering genom arbete som rehabiliteringsläkare, företagsläkare, allmänläkare och som förtroendeö...

Diana Mulinari

Diana Mulinari är filosofie doktor i sociologi och professor i genusvetenskap vid Lunds universitet. Hon är intresserad av att förstå genus ur ett ...

Mehmed Novo

Mehmed Novo, Med. dr och specialist i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmedicin, Umeå u...

Barbro Posse

Barbro Posse, Fil. kand., DIHR och Informatör vid Rikskvinnocentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Gunilla Risberg

Gunilla Risberg, Distriktsläkare och med. dr vid Tegs Vårdcentral i Umeå och Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för allmänmed...

Kerstin Sandell

Kerstin Sandell, Fil. dr, Tema Genus vid Linköpings universitet.

Lotta Sandström

Lotta Sandström, Student på läkarprogrammet, Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Karin Schenck-Gustafsson

Karin Schenck-Gustafsson, seniorprofessor i kardiologi vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna, och överläkare vid Hjärtklinike...

Fredrik Spak

Fredrik Spak, Universitetslektor, med. dr och överläkare vid Socialmedicinska avdelningen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i Göteborg.

Margareta Söderström

Margareta Söderström, Docent, universitetslektor och distriktsläkare vid Avdelning for Almen Medicin, Panum Institutet, Köpenhamns universitet samt...

Barbro Thurfjell

Barbro Thurfjell Överläkare och doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Elisabeth Tönnesen

Elisabeth Tönnesen, Distriktsläkare vid Rikskvinnocentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anna Westerståhl

Anna Westerståhl, Med. dr och distriktsläkare vid Avdelningen för allmänmedicin, Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Ellen Vinge

Ellen Vinge, Universitetslektor i farmakologi och överläkare vid Avdelningen för klinisk och experimentell farmakologi, Universitetssjukhuset i Lund.

Ann Öhman

Ann Öhman Universitetslektor, med. dr vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå un...

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer