Privatperson Logga in

Hälsofrämjande möten

Från barnhälsovård till palliativ vård

Skickas följande arbetsdag

355 kr

exkl moms

Läs mer Stäng

Varje dag sker tusentals möten i svensk hälso- och sjukvård. Dessa möten fungerar många gånger bra och patienten går stärkt ur sitt möte. Men alltför ofta blir det inte så. Det framgår i nationella patientenkäter och forskning. Det goda, hälsofrämjande mötet stärker människors tilltro till sin egen förmåga. Eftersom tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner kan ett hälsofrämjande möte också stärka individens läkeförmåga. Om vi på ett klokt sätt kombinerar dessa kunskap...

Med sina korta kapitel och goda struktur är boken lättläst och lämpar sig såväl för vårdens grundutbildningar som för efterutbildningar och seminarier. Den kan bli ett värdefullt verktyg i utvecklingen från en reaktiv sjukvård till en prospektiv, hälsofrämjande vård.

Författare

Anna Hertting

Anna Hertting är leg. sjukgymnast och psykolog vid Institutet för Psykosocial Medicin, Stockholm och Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landst...

Margareta Kristenson

Margareta Kristenson är professor och överläkare vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet samt Region Östergötland. Henne...

Mats Bauer

Mats Bauer, docent i ortopedi, samt under åren 2006–2012 VD för Svenska Läkaresällskapet.

Monica Berglund

Monica Berglund, leg. sjuksköterska och direktör på Tre Stiftelser som bedriver äldreboenden för 360 personer i Göteborgs stad. Verksamheten arbeta...

Cecilia Brain

Cecilia Brain är specialistläkare i psykiatri och verksam som vårdenhetsöverläkare på Nå Ut-teamet, Psykiatri Psykos, Sahlgrenska Universitetssjukh...

Lena Hedlund

Lena Hedlund, MSc., leg sjukgymnast, specialistkompetens inom psykiatri och psykosomatik, basutbildning i psykoterapi, steg 1, samt systemiskt fami...

Jörgen Herlofson

Jörgen Herlofson, leg. läkare, leg. psykoterapeut och handledare, är verksam i utbildningsföretaget Empatica AB samt som specialistläkare vid Verks...

Rolf Holmqvist

Rolf Holmqvist, leg. psykolog, psykoterapeut, fil.dr, verksam som professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Tiny Jaarsma

Tiny Jaarsma, leg. sjuksköterska, verksam som professor i omvårdnadsvetenskap vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings unive...

Lars Jerdén

Lars Jerdén, med.dr, arbetar som distriktsläkare på Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge. Verksam som projektledare för samarbetsprojektet Läkares...

Marie Köhler

Marie Köhler är barnläkare, sedan år 2000 barnhälsovårdsöverläkare och sedan 2010 även verksamhetschef för Kunskapscentrum för barnhälsovård i Regi...

Anne-Marie Landtblom

Anne-Marie Landtblom, docent i neurologi, verksam som överläkare vid universitetssjukhuset Linköping samt universitetslektor, Linköpings universitet.

Mats Lekander

Mats Lekander är professor i hälsopsykologi, Stressforskningsinstitutet och Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska institutet. Forskar om...

Lena Lindhe Söderlund

Lena Lindhe Söderlund, socionom, med.dr, folkhälsovetare vid Folkhälsocentrum, Landstinget Östergötland.

Olav Lindqvist

Olav Lindqvist, leg. sjuksköterska, med.dr, universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet med klinisk koppling till Avancera...

Ulrika Müssener

Ulrika Müssener, leg. arbetsterapeut och medicine doktor, universitetslektor verksam vid Institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings univers...

Margus Mägi

Margus Mägi, läkare, specialist i samhälls- och allmänmedicin. Margus har arbetat som distriktsläkare vid vårdcentral i Nyköping och är numera delt...

Anna Andreasson

Anna Andreasson, med.dr, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Centrum för allmänmedicin, Karolinska institutet.

Lotti Orvelius

Lotti Orwelius, intensivvårdssjuksköterska och med.dr, verksam som forskare inom området hälsorelaterad livskvalitet vid intensivvårdskliniken, Lan...

Antonia Reuter

Antonia Reuter är legitimerad psykolog, psykoterapeut och specialist i klinisk och pedagogisk psykologi. Hon har uppdrag som psykolog i de centrala...

Graciela Rovner

Graciela Rovner, Med. Doc i Rehabiliteringsmedicin, MSc. i klinisk medicinsk vetenskap (KI) i fysioterapi (GU) och i psykologi (LiU). Hon är smärts...

Sylvia Sauter

Sylvia Sauter är leg. fysioterapeut, DIHR, chefredaktör för tidskriften Palliativ Vård som ges ut av Nationella Rådet för Palliativ Vård och koordi...

Ingrid Schmidt

Ingrid Schmidt, Ph.D., hälso och sjukvårdskorskare, utredare och projektledare på Socialstyrelsen.

Christina Schön-Ohlsson

Christina Schön-Ohlsson, med.dr, leg. sjukgymnast, auktoriserad Feldenkraispedagog och diplomerad psykosyntescoach. Arbetar som universitetslektor ...

Anna Strömberg

Anna Strömberg, leg. sjuksköterska, dr med.vet., professor vid Institutionen för Medicin och Hälsa, Hälsouniversitetet i Linköping samt vid kardiol...

Lena Thorselius

Lena Thorselius, leg. sjukgymnast, enhetschef för en hälsoenhet som stödjer åtta vårdcentraler i fyra kommuner i arbetet med att förbättra patiente...

Helle Wijk

Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent och universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet/ Sahl...

Eva Wolf

Eva Wolf är universitetslektor vid odontologiska fakulteten, Malmö högskola. Hon är odontologie doktor, leg. tandläkare och specialist i endodonti....

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer