Privatperson Logga in

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Uppdragsutbildning

Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för ett förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅLGRUPP Personal i förskola OM FÖRELÄSNINGEN Redan tidigt i livet behöver barn ges möjlighet att bekanta sig med olika medier och tillsammans med vuxna utveckla sin förmåga att med tiden kunna söka ny kunskap och inta ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik och medier. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö18, står att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstår risker samt kunna värdera information.” I läroplanen står också att ”förmågan att söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.” I föreläsningen ger Maria svar på frågor som: Hur kan vi i förskolans dagliga verksamhet vägleda barnen i det gigantiska medielandskapet och hur kan vi tillsammans med barnen söka ny kunskap och samtala kring den information som vi möter? I föreläsningen visar Maria på hur vi på ett lekfullt sätt kan utforska böcker, bibliotek, museer, massmedier och internet och hur vi tillsammans kan arbeta med green screen för att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt till bilder. Föreläsaren möter och belyser även frågeställningen, varför vi ska samtala med barn kring deras medievanor och visar på framgångsrika metoder att göra det på samt ger flera exempel på olika aktiviteter att använda i verksamheten. GENOMFÖRANDE Föreläsning halvdag Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för ett förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅL Du som deltagare får kunskap och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning. Du får med dig konkreta exempel, förankrade i forskning, på hur du kan arbeta med olika medier och grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt till bilder, böcker, det som vi ser och hör samt internet.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer