Sverige
Privatperson Logga in

Flerspråkiga barn och förskolans uppdrag

Uppdragsutbildning

MÅLGRUPP Utbildningen riktar sig till personalen och förskolerektorer i förskolan samt alla som arbetar med barn i förskoleålder, som politiker, specialpedagoger m.fl. OM UTBILDNINGEN Den kulturella mångfalden i förskolan ställer höga krav på personal och rektorer, men erbjuder också rika möjligheter till engagerande möten med barn och en stark känsla av att kunna göra skillnad. För att förskolan ska kunna ge alla barn bästa möjliga förutsättningar krävs en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån där lek, omsorg och trygghet förenas i en genomtänkt praktik. I utbildningen tar Pia Håland Anveden upp vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur det viktiga samarbetet med föräldrar kan utvecklas. Du får också kunskap om flerspråkighet och andraspråksutveckling samt en beskrivning av de teoretiska modeller som är viktiga för att förskolan ska kunna fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. Dessutom ges en mängd praktiska förslag på språkutvecklande arbetssätt knutna till läroplanen Lpfö 18. GENOMFÖRANDE Utformas tillsammans med beställaren. Kan formas som antingen en hel eller en halvdag, kan kombineras med workshops, även som en längre process med föreläsning, handledning av nyckelpersoner, uppgifter att göra i förskolan, eller som en studiecirkel. Innehållet bestäms utifrån beställarens behov och den tidsramen som finns till förfogande. MÅL Att ge personalen i förskolan ett professionellt arbetssätt i mötet med flerspråkiga barn och familjer. förskolerektorer tydliga redskap för styrning av förskolan mot läroplanens intentioner avseende flerspråkiga barn och deras vårdnadshavare. politiker professionella råd för att kunna fatta politiska beslut som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer