Sverige
Privatperson Logga in

Ett undervisande förhållningssätt

Uppdragsutbildning

Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅLGRUPP All personal i förskolan. OM UTBILDNINGEN Ett undervisande förhållningssätt innebär att förskollärare och förskolepersonal har ett lärandefokus i aktiviteter med barnen. Förhållningssättet bör finnas i såväl planerade pedagogiska aktiviteter som när personalen fångar barnens spontana händelser och upplevelser som lärandetillfällen i flykten. Ett undervisande förhållningssätt handlar om att ta ansvar för ämnesområdets innehåll, aktiviteternas utformning, för relationerna i barngruppen och mellan barn och vuxen. Det handlar också om att följa upp att undervisningen resulterar i lärande i barngruppen. Den här utbildningen, som består av två seminarier med två veckors mellanrum, visar möjligheterna att arbeta med barns språkutveckling enligt dessa utgångspunkter. Under seminarierna blandas teori med praktiska exempel på hur förskolepersonalen kan utveckla barnens kommunikativa och språkliga förmågor. GENOMFÖRANDE Utbildningen består av två halvdagsseminarier. På första seminarietillfället får deltagarna uppgifter som sedan följs upp under det andra seminariet. Går även att boka som digital utbildning. Kontakta gärna oss för förslag på upplägg uppdragsutbildning@studentlitteratur.se MÅL Deltagarna får kunskap om och redskap för hur man kan planera och arbeta med de viktiga förmågorna för språkutveckling i förskoleåldern.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer