Utgå från styrkorna i mötet med nyanlända barn och deras föräldrar

Uppdragsutbildning

Målgrupp All personal i förskola och skola. Om utbildningen Ett verksamt sätt att stödja barns utveckling är att identifiera styrkor hos dem. Ett begrepp som samlar viktiga förmågor är resiliens. Det handlar om individens förmåga att hantera förändringar och utvecklas, oavsett yttre påverkan av stress, motgångar eller trauman. Det skulle kunna kallas individens superkrafter. Om man lägger fokus på dessa styrkor bidrar det till att skapa en bra början och god utveckling hos alla barn, men kanske särskilt hos dem som är nyanlända och har behov av särskilt stöd. Innehåll Vad innebär resiliens och vilka är de psykologiska styrkor som forskningen identifierat som framgångsrika? Hur kan pedagoger/ lärare hjälpa barnet att utveckla en känsla av kontroll utifrån rutiner och struktur? Vad innebär det att utveckla mellanmänskliga färdigheter som stärker en känsla av kontroll över livet? Genomförande Halvdag eller heldag. Föreläsning, workshop och samtal. Undervisningen sker i kombination av föreläsning, workshop och samtal. Föreläsningen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera ny kunskap med egna erfarenheter. Deltagarna får med sig en hemuppgift som syftar till att underlätta implementeringen av den nya kunskapen i sin verksamhet. Mål Få med sig användbara kunskaper kring vad resiliens är. Få en förståelse för olika styrkor och hur de påverkar hur man tacklar sin situation. En kunskap om vilket bemötande som hjälper barnet att utvecklas positivt. Referenslitteratur Ascher, H. & Hjern, A. (2013) Från apati till aktivitet Otterup, T & Kästen-Ebeling, G. (2014) En bra början Anne Inger Helmen Borge (2011) Resiliens

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer