Sverige
Privatperson Logga in

Organisera för utveckling

Uppdragsutbildning

Målgrupp Förskolechefer samt all personal i förskolan. Från "låsta" rutiner till fria tankar Förskolan måste vara i konstant förändring och leva i samklang med omvärlden. Hur är detta möjligt? Genom organisering och struktur på arbetet möjliggörs ökat samarbete, ökad närvaro hos barnen och ökad medvetenhet. Genom kontinuerlig dokumentation, systematisk uppföljning och åtgärder som ligger i linje med barnens och personalens nyfikenhet och vilja till utveckling möjliggörs en dynamisk miljö där alla blir vinnare. Det handlar om att skapa förutsättningar i stället för att låsa sig fast. Utbildningen behandlar Organisering Hur kan vårt sätt att organisera minska känslan av stress och otillräcklighet och öka förutsättningarna för arbetsglädje och känsla av sammanhang Genuin närvaro Hur skapar vi förutsättningar för genuin närvaro och nyfikenhet, där barnens tankar bildar bas för vårt inre arbete Systematiskt uppföljningsarbete/pedagogisk dokumentation Hur kan systematiskt uppföljningsarbete skapa förutsättningar för rektor och personal att konstant utveckla utifrån det aktuella läget och för en framtid? Vad kan barn, pedagoger, föräldrar och rektor vinna på det? Pedagogiskt ledarskap Hur ser förskolechefen/rektors, barnens, föräldrarnas och personalens engagemang och delaktighet ut? Vad spelar det pedagogiska ledarskapet för roll? Hur lyckas man med att väva ihop de olika delarna så det upplevs som en helhet? Genomförande Föreläsning halvdag Mål Få tips och idéer om hur man kan utveckla arbetet på förskolan.

Seminarietillfällen

Inga planerade tillfällen.

Bokningsförfrågan

Denna utbildning kan bokas till det tillfälle och den plats som bäst passar era behov. Kontakta oss för vidare diskussion om hur just er utbildning kan se ut.

Bokningsförfrågan

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer